“Ar-Ge destekleri KOBİ düzeyinde yaygınlaştırılmalı”

Türkiye HVAC dalının (ısıtma, soğutma ve havalandırma) 2017 yılında 3.9 milyar dolar olan ihracatını, 2018 yılında 4.5 milyar dolara çıkardığını belirten İSKİD İdare Şurası Lideri Ozan Atasoy, 2005-2017 yılları ortası baz alındığında, genel ihracat artışında gelişen Asya ülkelerinden sonra globalde ikinci ülke durumunda olduklarını lisana getirdi.

Atasoy, 2000 yılında Türkiye’de split klima üretilmiyorken, bugün prestijiyle global pazardaki dört markanın Türkiye’de üretime başlamış olması ile Avrupa’nın tüm ihtiyacını karşılayacak bir kapasiteye ulaşıldığını belirterek, “Küresel ısınmanın tesirini daha güçlü hissettirdiği 2000’li yıllarda, iklimlendirme kesiminde büyük gelişme kaydeden Türkiye, teknolojide çağı yakalayarak, üretim kapasitesi ve pazar büyüklüğünde Avrupa’nın klima önderi pozisyonuna ulaştı” açıklamasını yaptı.

Bugün, globalleşmenin getirdiği pazar ve rekabet kaidelerinde, bilhassa yabancı rakiplerle rekabet edebilmek ve ihracat yapabilmek için Ar-Ge ve Ür-Ge’nin mutlak bir mecburilik olduğunu belirten Atasoy, “Enerji verimli eserlerin piyasada yaygınlaştırılması ve güç verimliliği düşük aygıtların yüksek güç verimliliğine sahip aygıtlara dönüşümü ile ilgili devlet teşvikine muhtaçlık var” dedi.

Küresel ısınmanın tesirinden ötürü sera gazı salınımını azaltmanın yanı sıra fosil yakıtların azaltılarak yenilenebilir güç kaynaklarından daha fazla yararlanmak ve güç maliyetlerini düşürmek maksatları ile paralel olarak Avrupa başta olmak üzere bütün dünyada iklimlendirme dalındaki süratli bir değişimin kelam konusu olduğunu tabir eden Ozan Atasoy, “Bugün kullandığımız teknolojiler çok kısa bir vakit içinde yerini daha güç verimli ve daha çevreci eserlere bırakacak. Bilhassa soğutucu akışkanlarda yaşanan değişim bütün eserleri etkiliyor. Tıpkı vakitte güç verimliliğine ait sınırlamalar mevcut eser dizaynlarının yenilenmesi mecburiyetini ortaya çıkarıyor” dedi.

Dernek olarak Türkiye iklimlendirme kesimindeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve eserlerini yeni kurallara ve sınırlamalara adapte etme uğraşı içinde olduklarını kaydeden Atasoy, bu ortamda Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetlerinin ve yatırımlarının ehemmiyet kazandığını söyledi.

“Soğutma içeren klima ve fan-coil aygıtlardan ÖTV kaldırılmalı”

Soğutma içeren klima santrallerinde ve fan-coil aygıtlarında hala ÖTV uygulandığını kaydeden Ozan Atasoy, “Oysa ismi geçen eserler ferdî kullanıma yönelik split klima aygıtlarından farklı, ticari eserler ve üretim için mecburilik. ÖTV’nin bu eserlerden yahut güç aktifliği yüksek olanlarından kaldırılması yahut azaltılması gerekli” diye konuştu.

Sektörü tüm avantajlarına karşın kimi meseleler yaşadığını lisana getiren Ozan Atasoy, “Bu problemlerin tahlilinde örgütlenmiş yapılar, aktif tahliller üretiyor ve devlet nezdinde meselelerin tahliline yönelik faaliyetler yürütüyor. Nitelikli iş gücünün yetersizliği, bölümün yaşadığı öncelikli problemlerden biri. İş hacminin büyümesi acil nitelikli iş gücü istihdamı gerektiriyor. Lakin nitelikli iş gücü arzı şimdi kâfi düzeye ulaşamadı” formunda konuştu.

Sivil toplum örgütlerinin düzenlediği meslek içi eğitimler ve devletin meslek lisesi ile yüksekokulların sayısını artırması üzere çalışmalarla tahlil yolunda adımlar atılmaya başlandığını anlatan Ozan Atasoy, “İSKİD Üniversite Sanayi İşbirliği Kurulu bu bahiste uzun vakittir çalışmalar yürütüyor. Makine mühendisliği fakülteleri ile yakın münasebetler yürüterek başarılı öğrencileri iklimlendirme kesimini tanımaya ve katılmaya davet ediliyor ve kesim hakkında bilgilendirmeler yapıyor. ISKAV’ın önderliğini yaptığı, İSKİD’in dayanak olduğu çalışmalar sonucunda Yıldız Üniversitesi Makine Fakültesi’nde İklimlendirme Kısmı açıldı” dedi. Atasoy, yeniden ISKAV işbirliği ile İSMEK’in 15 uzmanlık okulundan biri olan ve iklimlendirme bölümüne eğitimli teknik işçi yetiştirmeyi amaçlayan İSMEK İklimlendirme Okulu’nun açıldığını söyledi.

Başa dön tuşu