Bürokratik süreç basitleştirildi

Kamu hizmetlerinin aktifliği ve verimliliğinin artırılması, hizmetlerin dijitalleştirilmesi ve bürokratik süreçlerin azaltılması çerçevesinde, birtakım bakanlıklar ve başkanlıkların çeşitli yönetmelik ve bildirimlerinde değişiklik öngören düzenlemeler, Resmi Gazete’nin bugünkü yinelenmiş sayısında yayımlandı.

Buna nazaran, Etraf ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığının çeşitli yönetmelik ve bildirimlerinde değişiklik öngören düzenlemeler yayımlandı.

111 bürokratik süreç basitleştirildi

Dijital Türkiye maksadı doğrultusunda Cumhurbaşkanı Yardımcılığının başkanlığında yürütülen çalışmalar, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünün uyumunda ve ilgili kurum ve kuruluşların katkılarıyla yapıldı.

Bu doğrultuda çeşitli alanlarda iş, burs, müsaade, lisans, ruhsat ile yeterlik, yetki, faaliyet evrakı üzere müracaatların tümüyle Dijital Türkiye (e-devlet) üzerinden yapılmasına imkan sağlayan ve fiziki olarak istenen dokümanları azaltan düzenlemeler mevzuat paketi haline getirildi.

Mevzuat paketi ile bir Cumhurbaşkanlığı kararı, 41 yönetmelik ile 13 bildirimde değişiklik yapılarak 111 bürokratik süreç kolaylaştırıldı.

Vatandaş üzerindeki yük azaltıldı

Böylece tapu sicil müdürlüklerince yıllık ortalama 3 milyon adet düzenlenen resmi senetlerin üzerine fotoğraf yapıştırılması kaidesinin kaldırılmasıyla, vatandaş üzerindeki kıymetli ölçüde bürokratik yük azaltıldı.

Çevre Müsaade ve Lisans Yönetmeliği kapsamında verilen süreksiz faaliyet evrakı müracaatlarında toplamda 46 dokümanın, ilgili kamu kurumlarından Dijital Türkiye (e-devlet) üzerinden temin edilmesi sağlandı.

Yapı kontrol kuruluşu müsaade dokümanı ve atık taşıma firma lisansı müracaatlarında birçok noter onaylı olmak üzere çok sayıda doküman azaltılarak müracaat süreci kolaylaştırıldı.

Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının işçi alım yarış imtihanı müracaatlarında internet üzerinden müracaat imkanı getirilirken çevresel tesir kıymetlendirilmesi (ÇED) sürecinde istenen evraklar daha da azaltıldı.

Bitki müdafaa eseri reçete yazma yetki dokümanı, yetkili bitki muhafaza ofisi evrakı ve bitki müdafaa eserleri uygulama dokümanı ile besin işletmelerinin kayıt ve onay süreçlerine internet üzerinden müracaat imkanı getirildi.

Tohum yetiştirici, tohum üretici, tohum işleyici, fidan üretici ve fide üretici dokümanı üzere evrakların müracaatları ve veteriner tabip muayenehane ve poliklinik açma süreci kolaylaştırıldı.

İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik kapsamında yetkilendirme, kontrolörlük ve sertifikerlik müracaatları e-Devletten yapılması imkanı getirildi.

Kur’an kurslarına kayıt başvurusu online hale getirilirken Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında yapılan patent ve markaya ait müracaat sürecinde istenen noter onaylı imza beyanı ve sirküleri kaldırılarak süreç kolaylaştırıldı.

AYK burs müracaatları e-devlet üzerinden yapılacak

“Atatürk Kültür, Lisan ve Tarih Yüksek Kurumu Eğitim ve Araştırma Bursları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, Resmi Gazete’nin bugünkü tekrarlanmış sayısında yayımlandı.

Değişikliğe nazaran, kurumlardan burs almak isteyenler, her yıl ekim ayı içinde “www.turkiye.gov.tr” adresinde yer alan e-hizmetler irtibatında bulunan burs müracaat uygulaması aracılığıyla müracaat yapacak.

Mülakat sonrasında burs almaya hak kazananlara ait duyuru, Yüksek Kurum ve Kurumların genel ağ sayfalarında ilan edilecek.

İlgililer, her yıl ekim ayında “www.turkiye.gov.tr” adresinde yer alan e-hizmetler temasında bulunan burs müracaat uygulaması aracılığıyla müracaatlarını araştırma projelerini de ekleyerek yapacak.

Her yarıyıl sonunda ders kademesindeki burslular, not döküm çizelgesi ve öğrenci evrakı; tez basamağındaki yüksek lisans bursluları tez danışmanlarının görüşünü belirten raporu; tez etabında olan doktora bursluları da tez izleme komitesine sundukları raporu ve tez izleme komitesi tutanağını bursiyer evrak yükleme sistemine yükleyecek.

Yönetim konseyi tarafından uygun bulunan geçerli bir mazereti olmaksızın dokümanları eksiksiz olarak müddetinde sisteme yüklemeyenlerin bursu kesilecek.

Başa dön tuşu