İlköğretim okullarında teneffüs süreleri uzatıldı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ilkokula başlama yaşını 66 aydan 69 aya çıkaran kanunun akabinde ilgili yönetmelik tekrar düzenlenirken daha evvel 10 dakika olan tam gün eğitim yapılan ilköğretim okullarındaki teneffüs mühletleri en az 15 dakikaya çıkarıldı.

“Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Bakanlık, yeni düzenlemesiyle okul öncesi eğitim kurumlarında ikili eğitim yapılması zorunluluğunu kaldırdı.

Buna nazaran, okul öncesi kurumlarda güne başlama, oyun, beslenme, paklık, aktiflik, dinlenme ve günü kıymetlendirme vakitlerini da içerecek halde günde 50’şer dakikalık aralıksız 6 aktiflik saati mühlet ile olağan eğitim (tam gün) yapılacak.

Ancak kayıt alanında okula kesin kaydı yapılamamış çocuk bulunan okullarda ikili eğitim yapılması zorunluğu olacak.

Teneffüs saatleri uzatıldı

Bir ders saati mühletinin eskisi üzere 40 dakika olduğu ilköğretim kurumlarının teneffüs mühletlerine ait düzenleme yapıldı.

Yönetmelikte yapılan değişiklikle çocuğun toplumsal gelişimine katkı sağlayan teneffüs mühletleri uzatıldı. Daha evvel 10 dakika olan tam gün eğitim yapılan okullardaki teneffüs mühletleri en az 15 dakikaya çıkarıldı. İkili eğitim yapılan okullarda ise bu mühlet en az 10 dakika olacak.

Sosyal etkinlikler için rehberlik yapılacak

Yeni mevzuatta ilköğretim kurumlarında öğrencilere toplumsal etkinlikler için rehberlik yapılması da düzenlendi. Buna nazaran, anaokulları ile ilkokul, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında, rehberlik hizmetlerini yürütmek maksadıyla rehberlik servisi oluşturulacak ve rehberlik hizmetleri ve toplumsal etkinlikler, ilgili mevzuat kararlarına nazaran yürütülecek.

Anaokuluna ve ilkokula başlama yaşı

Anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu prestijiyle 57-68 aylık çocukların kaydı yapılacak. Okulun kayıt alanında ikamet eden ve bir sonraki eğitim ve öğretim yılında ilkokula başlayacak çocukların kaydı yapıldıktan sonra fiziki imkanları kâfi olan anaokulu ve uygulama sınıflarına 36-56 aylık, ana sınıflarına ise 45-56 aylık çocuklar da kaydedilebilecek.

Bir küme oluşturabilecek kadar çocuk bulunmayan okullarda 36-68 aylık çocuklar birebir ana sınıfına kaydedilebilecek.

İlkokula kaydı bir yıl ertelenen ve bir evvelki yıl okul öncesi eğitim almamış olan 69-71 aylık çocuklara, okul öncesi eğitim kurumlarına kayıtta öncelik tanınacak.

İlkokulların birinci sınıfına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu prestijiyle 69 ayını dolduran çocukların kaydı yapılacak. Ayrıyeten 66, 67 ve 68 aylık çocuklardan velisinin yazılı isteği bulunanlar da ilkokul birinci sınıfa kaydedilecek.

Okul müdürlükleri, yaşça kayıt hakkını elde eden çocuklardan 69, 70 ve 71 aylık olanları velisinin yazılı talebi bulunması halinde okul öncesi eğitime yönlendirecek yahut kayıtlarını bir yıl erteleyecek. Velilerden kayıt erteleme için sıhhat raporu istenmeyecek.

Devamsızlık yapan öğrencilerin durumlarının veliye posta, e-posta yahut kısa ileti yolu ile bildirilmesi mecburî olacak.

İlkokulda tam vakitli kaynaştırma yoluyla eğitim alan öğrenciler ile ilköğretim programı uygulayan özel eğitim sınıflarında eğitimlerine devam eden öğrencilere bir keze mahsus olmak üzere sınıf tekrarı yaptırılabilecek.

İlkokul 1, 2 ve 3’üncü sınıf öğrencilerinden bilgi ve maharet bakımından sınıf seviyesinin üstünde olanlar, velisinin yazılı talebi ve sınıf öğretmeninin önerisi ile ders yılının başladığı tarihten itibaren bir ay içinde sınıf yükseltme imtihanına alınacaklar.

İlkokul çağında olup akranlarıyla okula devam edemeyen ve okuma yazma bilmeyen öğrenciler, birinci sınıf tahsillerini muvaffakiyetle tamamlamaları halinde, ders yılının başladığı tarihten itibaren bir ay içinde yapılacak bir imtihanla yaşına uygun bir ilkokul sınıfına yerleştirilecek.

Ara tatillerde öğretmenlerin mesleksel çalışmaları kendi okullarında
Yaz tatili müddeti öğrencilerin öğrenme motivasyonlarını kaybedecek kadar okuldan uzaklaşmamaları için iki hafta kısaltıldı. Yaz tatilinden alınan iki hafta her devir için birer haftalık orta tatil olacak halde düzenlendi. Bu orta tatillerde yönetici ve öğretmenler kendi okullarında mesleksel çalışmalarını yürütecekler.

Ancak öğretmenler ilgili genel müdürlükler tarafından belirlenen mesleksel eğitim bahisleri dahilinde ulusal eğitim müdürlüklerince hazırlanan program çerçevesinde ilkokullarda zümre bazında, öbür okullarda ise alan bazında muhakkak merkez yahut merkezlerde mesleksel eğitime tabi tutulabilecekler.

Öğretmenlerin nöbet misyonlarına açıklık

Yönetmelik değişikliğinde müdür yardımcısı ve öğretmenlerin nöbet misyonu kapsamlı formda ele alındı, okul öncesi eğitimi öğretmenlerinin nöbet tutacakları yere, gebe öğretmenlerin nöbet misyonlarına, özel eğitim sınıflarında misyonlu özel eğitim öğretmenlerinin nöbet misyonlarına açıklık getirildi.

Normal eğitim yapılan okullarda öğlen ortasında yapılan nöbet misyonu nöbetçi öğretmenlerin dinlenme müddetleri göz önünde bulundurularak dönüşümlü ve istikrarlı olacak biçimde okul yönetimi tarafından düzenlenecek. Engelli öğretmenlere ve bakmakla yükümlü olduğu birey bulunanlara bu durumlarından ötürü hayatlarını kolaylaştırmak gayesiyle nöbet misyonu verilmeyecek. Lakin bu durumdaki öğretmenlere, nöbet, istekleri göz önünde bulundurularak gün tercihlerine nazaran tutturulabilecek.

Okuldaki öğretmen sayısının kâfi olması durumunda, bayanlarda 20, erkeklerde 25 hizmet yılını dolduran öğretmenlere, istememeleri halinde nöbet misyonu verilmeyecek.

Sosyal medyada müsaadesiz yayın yapana kınama verilecek

Bakanlığın yeni mevzuatında öğrencilerin kınama yaptırımını gerektiren davranışları düzenleyen kararlarına de yeni husus eklendi. Buna nazaran, daha evvel kınama gerektiren fiiller ortasında sayılan, “okul içinde müsaadesiz imaj ve ses kaydetmek” biçimindeki unsur, “bilişim araçları ya da toplumsal medya kanalıyla kişilik haklarını ihlal edecek halde müsaadesiz ses ya da manzara kaydetmek yahut yayınlamak” olarak yine düzenlendi.

Okul öncesi eğitimde eğitime erişim modelleri

Yapılan değişiklikle okul öncesi eğitimde fırsat eşitliğini artırmak için eğitime erişim modelleri uygulanacak. Okul öncesi eğitime erişimi arttırmak için gezici öğretmen sınıfı, gezici sınıf, taşıma merkezi ana sınıfı, yaz eğitimi üzere çeşitli modeller geliştirildi.

Buna nazaran, okul öncesi eğitim, çağ nüfusu az olduğu için şube açılamayan yerleşim yerleri ile çağ nüfusunun ağır, fiziki koşulların yetersiz olduğu yerleşim yerlerindeki çocukların okul öncesi eğitime erişimini sağlamak için; gezici öğretmen sınıfı, gezici sınıf, taşıma merkezi ana sınıfı, yaz eğitimi ve gibisi esnek saat ve vakitli eğitime erişim modelleri uygulanabilecek, gezici öğretmen görevlendirilebilecek.

Uygulanacak olan farklı erişim modellerinde bir yılda en az 200 aktiflik saati eğitim yapılacak. Bir günde yapılacak eğitim 2 aktiflik saatinden az olamayacak.

Yaz aylarında yapılan eğitime bir sonraki eğitim öğretim yılında ilkokula başlayacak çocuklar öncelikli olmak üzere okul öncesi eğitimden yararlanamamış çocuklar kaydedilecek. Eğitime erişim modelleri ile ilgili yöntem ve temeller yönergeyle belirlenecek.

Tam vakitli kaynaştırma yoluyla eğitim alan öğrenciler ile özel yetenekli öğrenciler için okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında özel eğitim dayanağı verilmesi emeliyle okulun fiziki imkanları doğrultusunda takviye eğitim odası açılacak.

Kaynak: AA

Başa dön tuşu