IMEI numaralı mobil cihazların ticaretinde BTK’ya başvurulacak

Ticaret Bakanlığının “Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İhracatı Hakkında Tebliğ”i ile “Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İthalatı Hakkında Tebliğ’i” Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tebliğlerle elektronik kimlik bilgisini taşıyan eşyanın ihracatı ve ithalatında BTK tarafından elektronik ortamda gerçekleştirilecek denetime ait yöntem ve asıllar düzenlendi.

Buna nazaran, taşınabilir aygıtlara ilişkin memleketler arası IMEI numarasını taşıyan eşyanın ihracatı ve özgür dolanıma girişi öncesinde, bu numaranın uygunluk denetimi için Tek Pencere Sistemi üzerinden beyan sahibi tarafından BTK’ye başvurulacak.

BTK tarafından elektronik ortamda gerçekleştirilecek denetimin olumlu sonuçlanması halinde, uygunluk yazısı verilecek.

Beyan edilen eşyaya ilişkin IMEI numarası Gümrük Beyan Sistemi’ne girilecek. Beyannamenin tescilinde uygunluk yazısı gümrük yönetimince aranacak.

IMEI numarasını haiz eşyanın ihracatında ve özgür deverana girişinde bildiriye uygun süreçten ihracatçı ve ithalatçı sorumlu olacak. IMEI numarasının beyan edilmemesi halinde, cep telefonu haricindeki eşyanın IMEI numarası içerip içermediğine dair gümrük yönetimince ayrıyeten bir araştırma yapılmayacak.

Tebliğler kapsamında verilen uygunluk yazısı, eser güvenliği ve kontrolü mevzuatı ve öbür mevzuat kapsamında alınması gereken müsaade ve dokümanların yerine geçmeyecek ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesine mani teşkil etmeyecek.

Söz konusu bildirimler 20 gün sonra yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA

Başa dön tuşu