“Koster projesi, gemi inşa kapasitesini verimli kılacak”

Türk Armatörler Birliği’nin 10 Ağustos 1939 yılında kurulduğunu, mazisinin çok eskiye da­yanan bir dernek olduğunu söyleyen Türk Armatörler Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Çınar, günümüze kadar deniz nakliyeciliğine kıymetli katkılar sağladığını belirtti.

Deniz nakliyatının global ölçekte Armatörler Birlikle­ri (Shipowner’s Association) ismi altında temsil edildiğini ve dünya çapında her ül­kede olmak üzere neredeyse 110 adet ar­matörler birliği bulunduğunu vurgulayan Çınar, “Türk Armatörler Birliği memleketler arası alanda da Türkiye deniz nakliyatı sektörü­nü temsil edebilecek kıymetli kuruluşlar­dan biri” dedi.

Kabotajın ülkelerin deniz nakliyatını muhafazası ve geliştirmesi için çok değerli bir uygulama olduğunun altını çizen Çınar, şunları kaydetti: “Kabotaj, kendi sularında deniz nakliyatının uluslara­rası rekabete kapatılması ve korunması. 1923’te imzalanan Lozan Mutabakatı ile kapitülasyonların kaldı­rılması sonrasında yapılan üç yıllık bir hazırlık sürecini müteakip Türkiye bu hakka 19 Nisan 1926 tarih ve 815 sayı­lı ‘Türkiye Kıyılarında Nakliyatı Bah­riye (kabotaj) ve Limanlarla Karasuları Dahilinde İcrayı Sanat ve Ticaret Hak­kındaki Kanun’’ ile ulaşabildi. Bu kanun Türkiye kıyılarında mal ve yolcu nakli­nin, limanlardaki çekme ve kılavuzluk hizmetlerinin Türk bayraklı gemiler ve teknelerle yapılmasını, bu işleri yapa­cak bireylerin de Türkiye vatandaşı olma­sını mecburî kıldı. Kelam konusu kanun 1 Temmuz 1926’dan itibaren yürür­lüğe girdi. Kanunla bir arada yapılan çalışmalarla 1930 yılında Türk Gemi Kurtarma, 1933 yılında Denizyolları İşletme İda­resi’nin açılması, 1938 yılında Deniz­bank’ın hizmete girmesi, limanlar yapı­lıp Türkiye gemi filosunun büyütülme­si, kabotaj ve memleketler arası sularda deniz nakliyatının geliştirilmesi ile sürdü­rüldü.”

Çınar, 1970’lerde Akdeniz’in küçük tonajlı Türk koster gemi filolarının hakimiyeti­ne girdiğini, günümüze ka­dar ticaretin, buna bağlı olarak da ihracat ve ithalatın artmasıyla Türkiye deniz taşı­macılığının kabotaj dışına çıkarak dün­ya çapında bir filo olmasına imkan tanı­dığına dikkat çekti.

Karadeniz ve Akdeniz hav­zasında koster sayısı bin 800

O devirlerle koster işleten armatör­lerin yavaş yavaş yatırımlarını uzak uzaklık gemilere kaydırmaya başladığını ve kos­terlere yapılan yatırımların azaldığını söyleyen Çınar, “Bu bağ­lamda gemiler her geçen gün daha da yaşlanarak eski bir koster filosu haline geldi. Kendi datalarımız dahilinde yaklaşık 750 gemi olduğunu tah­min ediyoruz. Karadeniz ve Akdeniz hav­zasında ise koster sayısının bin 800’lerde olduğu düşünülüyor”

Kabotaj denilince akla birinci kosterlerin geldiğini anlatan Çınar, kıyılarımızdaki deniz nakliyatının neredeyse tamamının bu gemilerle yapıldığını anımsattı.

Türk Lisan Kurumu (TDK) sözlüğüne bakıldığında koster tarifi olarak ‘kıyı limanları ortasında sefer yapmak üzere inşa edilmiş ve donatılmış küçük yük ge­misi’ sözüne rastlandığını belirten Çınar, “Bu tariften da hareket ederek kabotajın getirdiği kı­sıtlamalar nedeniyle bilhassa denizci­lik literatüründe ‘shipping connectivity’ ismiyle rastladığımız nakliyecilik bağlan­tısının kesintiye uğramaması ve gecik­melere yol açacak halde çalışmaması kosterlerin ve feeder olarak tanımladı­ğımız gemilerin değerini daha da artırı­yor. Bu bağlamda hem sayı hem de ye­nileme manasında koster projesi epey değer kazanıyor” sözünü kullandı.

“2019 yılı itibariyle Türkiye’de 79 aktif tersane var”

Deniz nakliyatının ülkemiz ismine en kıymetli yegane proje olduğuna dikkat çeken Çınar, şöyle devam etti: “Bu hususta Gemi İşletmeciliği Komite Yöneticisi Harun Şişmanyazıcı’nın geçmiş periyottan gü­nümüze kadar birçok çalışması bulun­duğunu da unutmamak gerekir. Kelam konusu çalışmalar hem rakamsal hem de değerlendirme­ler manasında bizlere çok isabetli bir taraf gösteriyor. Harun Şişmanyazıcı’nın çalışmaların­da elde ettiğimiz datalara nazaran 2019 yılı başı itibariyle Türkiye’de 79 aktif tersa­ne bulunuyor. Bu tersanelerin değerli bir kısmı hem sayı ve kapasite hem de ya­rattığı kıymet bakımından ülkemiz eko­nomisi için epey değerli. Tersanele­rimizin proje kapasitesi 4.5 milyon DWT yıl olup Mart 2019 itibariyle sipariş def­teri kayıtlarına nazaran birçok römorkör ol­mak üzere 136 gemi siparişi bulunuyor. İşte koster projesi yalnızca deniz taşıma­cılığımıza değil, gemi inşa sanayindeki kapasitemizin verimli bir biçimde kulla­nılmasına da imkan sağlayacak. Bunun­la birlikte istihdam manasında da birçok insanımıza çalışma alanı ve iş imkanı yaratılacak. Ayrıyeten tersanelerimize en az 10 yıllık bir proje sunulacak. Koster gemilerimiz yalnızca kabotajda değil, tıpkı vakitte yakın kıyısal sefer bölgelerinde de yük taşıyacağından yapılan yatırımı çok kısa müddette geriye döndürebilecek.”

Çınar, Türkiye’de her ne kadar kabotaj çok sıkı uygulansa da kamu ve stratejik kıymetli yüksek yatırımlı projelerle kullanım gerekliliği dikkate alı­narak Türk bayraklı muadil bir gemi bulunamadığında özel niyetli yabancı gemilere vadeli müsaade verilebildiğine işaret ederek, “Bunlar genel olarak taşıma­cılık yapmayan lakin başka özel amaç­larla kullanılan gemiler. Bunlar boru döşeme, sondaj gemisi üzere gemiler” dedi.

Başa dön tuşu