Meclis sporda şiddet ile tapu ve imar kanununda değişikliği görüşecek

TBMM Genel Konseyi, bu hafta, sporda şiddete karşı yeni tedbirleri içeren teklif ile tapu ve imar kanunlarında değişiklik teklifinin görüşmeleri için mesai yapacak.

Bu hafta Meclisin gündeminde sporda şiddete karşı yeni tedbirleri içeren teklif ile tapu ve imar kanununda değişiklik teklifi olacak.

Genel Konsey, 2 Temmuz Salı günü toplanarak AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni ele alacak.

Teklifin yasalaşmasının akabinde Tapu Kanunu ve Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne görüşmelerine geçilmesi bekleniyor.

Sporda şiddete karşı yeni tedbirleri içeren teklife nazaran, karşılaşma öncesinde, esnasında yahut sonrasında taraftarların daima yahut süreksiz olarak kümeler halinde toplandıkları yerler, karşılaşmanın yapılacağı yere gidiş ve geliş güzergahları, ekip yahut taraftarların toplu olarak seyahat ettikleri araçlar ya da ekiplerin kamp yaptığı yerler, “spor alanı” tarifi içerisine alındı. Böylelikle güvenliğin sağlanması bakımından karşılaşma alanı dışındaki yerlerde de önlem ve yaptırımlar uygulanabilecek.

Seyircilerin ayakta seyredebileceği halde düzenlenen numaralı alanlar için de bilet satışı yapılabilecek.

Federasyonlar ve spor kulüpleri özel güvenlik hizmeti satın alabilecek.

Uygun görülen yerler ve vazifeliler dışında bilet satışı yapanlar, 6 aydan bir yıla kadar mahpus ve 100 günden 2 bin güne kadar isimli para cezası, bedelinin üstünde bilet satışı yapanlar ise bir yıldan 3 yıla kadar mahpus ve 250 günden 5 bin güne kadar isimli para cezası ile cezalandırılacak.

Yetkisiz olarak karşılaşma alanına, soyunma odalarına, sportmen çıkış tünellerine girenlere 20 günden az olmamak üzere uygulanan isimli para cezası, 1 yıla kadar mahpus cezası olarak artırılacak.

Müsabakanın seyrini yahut güvenliğini bozanlar hakkında 1 yıla kadar uygulanan mahpus cezası 3 yıla kadar çıkarılacak.

Müsabakalarda özel güvenlik vazifelisi bulundurmayan spor kulüplerine, eksik olan her bir özel güvenlik vazifelisi sayısı prestijiyle 300 TL idari para cezası kesilecek.

Seyircilerin karşılaşma alanlarına girişinde biyometrik sistemlerle kimlik doğrulaması yapılacak.

TFF Üstün Lig ve 1. Lig dışındaki ligler ile futbol dışındaki branşlarda da elektronik kart ve elektronik bilet uygulamasına geçilecek.

Tapu ve imar kanununda değişiklik teklifi

Tapu ve imar kanununda değişiklik teklifine nazaran, taşınmaz mülkiyetinin bölümünü amaçlayan kontratlar, tarafların farklı tapu müdürlükleri yahut yurt dışı teşkilatında bulunmaları halinde, taraf iradeleri resmi vazifeliler tarafından farklı ayrı alınarak kontrat tamamlanabilecek.

Tapu süreçlerine fotoğraf yapıştırılması düzenlemesi, bürokrasinin ve kırtasiyeciliğin azaltılması gayesiyle yürürlükten kaldırılacak.

Belediye ve mücavir alanlar içinde yahut dışındaki iskan dışı alanlarda yapılacak ziraî gayeli seralar, entegre tesis niteliğinde olmamak ve ilgili vilayet tarım ve orman müdürlüğünden uygun görüş alınmak şartıyla yapı ruhsatı aranmadan yapılabilecek.

Metruk yapılar ile bir kısmı yahut tamamı yıkılacak derecede tehlikeli olan yapılar, belediye yahut valilikçe yıkılabilecek.

Arazi ve yerlerin dağıtımı sırasında alınacak düzenleme iştirak hisseleri, yüzden 40’tan yüzde 45’e çıkacak.

Belediye ve mücavir alan hudutları içinde yer alan ve imar planı bulunmayan yahut imar planında ziraî emele ayrılan Hazineye ilişkin tarım topraklarının satışında müracaat müddeti 31 Aralık 2019’a kadar uzatılacak.

Kentsel dönüşüm alanlarında maliklerin müteahhitten kaynaklanan nedenlerle yaşadığı sorunların giderilmesi emeliyle maliklere mukaveleleri feshetme hakkı tanınacak.

Afetler yahut öteki nedenlerle tabiatıyla çöken binaların ve etrafındaki yapıların dönüşüm uygulamaları, maliklerin ve ilgililerinin muvafakatı aranmaksızın Etraf ve Şehircilik Bakanlığınca resen yapılabilecek.

Riskli olarak tespit edilen yapıların listesi, bu yapıların kapısına asılacak ve ilgili muhtarlıkta iki gün müddetle ilan edilecek.

Komisyonlar

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komitesi Göç ve Ahenk Alt Kurulu, 2 Temmuz Salı günü toplanacak.

Komisyon, Aile, Çalışma ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı Milletlerarası İşgücü Genel Müdürü Sadettin Akyıl’ı dinleyecek.

Güvenlik ve İstihbarat Kurulunun 3 Temmuz Çarşamba günü basına kapalı gerçekleştirilecek toplantısında, Devlet İstihbarat Hizmetleri ile Güvenlik ve İstihbari Nitelikteki Faaliyetlere Ait 2018 Yılı Raporu görüşülmeye devam edilecek.

Bilişim Teknolojileri Bağımlılığı Araştırma Kurulu da çarşamba günü toplantısını yapacak. Toplantıda, Sakarya Üniversitesi ile Türk Tabipler Birliğinden gelen yetkililer komiteye bilgi verecek.

İstanbul Mukavelesinin Faal Uygulanması ve İzlenmesi Alt Komitesinin çarşamba günkü toplantısında, İstanbul Mukavelesi, Ailenin Korunması ve Bayana Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ile öbür mevzuatın uygulamasında yaşanan problemler ve tahlil teklifleri ele alınacak.

Komisyonda, bayana karşı şiddetin önlenmesine ait sistemlerin aktifliğinin artırılması için alınması gereken tüzel ve idari tedbirler, İstanbul Mukavelesi’nin uygulanmasında ve bayana karşı şiddetle uğraşta sivil toplum kuruluşlarının rolü masaya yatırılacak.

Kaynak: AA

Başa dön tuşu