MIP, konteyner işlem hacminde birinci sıraya yükseldi

Mersin Memleketler arası Liman İşletmeci­liği (MIP), 2018 yılında 1.72 milyon ton konteyner elleçledi. Geçen yıl elleçle­dikleri konteyner ölçüsünün bir rekor olduğunu ve kelam konusu hacimle Tür­kiye’nin en büyük konteyner limanı ol­duklarını söz eden MIP Genel Mü­dürü Johan Van Daele, “Ayrıca bu yılın mart ayında bir muvaffakiyete daha imza ata­rak 170 bin 500 TEU konteyner, 904 bin ton konvansiyonel yük elleçledik. Mart 2018 ayına nazaran, konteyner süreç hac­minde yüzde 27, konvansiyonel yük hac­minde ise yüzde 19 artış kaydettik” dedi.

Johan Van Daele, bu başarıda yatırımların büyük rol oynadığını belirterek, yatırımları­nın devam edeceğini bildirdi. Her yıl yaptıkları yatırımlarla büyümelerini sürdürdüklerini söyleyen Daele, 2017 yılında ise 1.59 milyon TEU konteyner elleçlediklerini hatırlattı.

2018 yılındaki konteyner elleçleme hacimlerinin, MIP tarihinde yeni bir rekor olduğunu söz eden Johan Van Daele, “Kaydedilen başarıda terminal yatırımlarımız büyük rol oynadı. Tür­kiye’nin potansiyeline ve hinterlandın gelişimine duyduğumuz inançla yeni yatırımlarımıza devam ediyoruz” dedi.

“Sürdürülebilirlik için yenilikçi yollar arıyoruz”

Daele, terminal yatırımlarının yanı sıra bilgi süreç uygulamalarında, IT altya­pısının gelişmesinde, konteyner, kon­vansiyonel kargo, kapılar, insan kay­nakları, iş sıhhati ve güvenliği, gümrük ve terminal kullanıcı aktivitelerini içe­ren entegre bir sistem üzerinde çalış­tıklarını da kaydetti.

Daele, “Aynı za­manda yeşil sanayiyi sürdürülebilir kılmak ve dünyanın refahına katkıda bulunmak için etraf açısından sürdü­rülebilir projelerle faaliyet gösterme­nin yeni ve yenilikçi yollarını keşfet­meye devam ediyoruz” sözlerini kul­landı.

Mersin Limanı’nın, dünya ticareti­nin rekabetçi pazarında kıymetli bir oyuncu olduğunun altını çizen Dae­le, şöyle devam etti: “Tüm paydaşları­mızın takviyesiyle limana en hakikat yatı­rımları yapmayı amaçlıyoruz. Stratejik pozisyonumuzun avantajını limanımız, bölgemiz ve hinterlandımız için kalıcı bir varlığa dönüştürmek yatırımlarla mümkündür ve daima gelişmekte olan bir pazarda yatırım muhakkak gerekli­dir. Lakin bu sayede Mersin’in, ‘Akde­niz’in önde gelen limanı olma’ amacına ulaşmasını sağlayabiliriz.”

“MIP’yi Doğu Akdeniz’in önde gelen limanı haline getireceğiz”

MIP, Mart 2019’da büyük bir başarı­ya imza atarak gerek konteyner gerek­se konvansiyonel yüklerde rekor süreç hacmi gerçekleştirdi. Liman operas­yon alanında mart ayında 170 bin 500 TEU konteyner, 904 bin ton konvansi­yonel yük elleçlendi. Mart 2018 ayına nazaran, konteyner süreç hacminde yüz­de 27, konvansiyonel yük hacminde ise yüzde 19 artış kaydeden MIP, profesyo­nel bir takım ve hakikat yatırımlarla başa­rılarına bir yenisini daha ekledi.

MIP Genel Müdürü Johan Van Dae­le, elde edilen muvaffakiyetin kadro çalışma­sının müspet bir sonucu olduğunu söz etti. Van Daele, “Bu muvaffakiyet, tüm MIP ça­lışanlarının. Yatırımlarımız, inova­tif projelerimiz ve kadro çalışmasıyla daha büyük başarılara ulaşacağız. Gi­derek artan rekabet gücümüzle MIP’yi Doğu Akdeniz’in en önde gelen limanı haline getireceğiz” dedi.

Başa dön tuşu