Savunma ve havacılık sanayisindeki yerlilik oranı 2023’te yüzde 75’e çıkarılacak

Türkiye, Cumhuriyet’in 100’üncü kuruluş yıl dönümüne kadar savunma ve havacılık endüstrisindeki argümanını büyütmeyi hedefliyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan ve 2019-2023 devrini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı’nda savunma endüstrisine yönelik gayelere yer verildi.

Buna nazaran, plan devrinde, Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçlerinin gereksinimlerini, daima gelişim anlayışıyla azami ölçüde ulusal teknolojiler ve yerli imkanlarla karşılamak ve savunma ihracatını artırmak üzere savunma endüstrisi ekosistemini güçlendirmek ve savunma endüstrisinde edinilen hünerlerin sivil kesime yayılımını sağlamak temel maksat olacak.

Bu hedef doğrultusunda, geçen yıl 6,7 milyar dolar olan savunma ve havacılık endüstrisi cirosunun Cumhuriyet’in 100’üncü yılı olan 2023’te 26,9 milyar dolara, 2 milyar dolarlık ihracatın 10,2 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.

Savunma ve havacılık endüstrisindeki istihdamın kelam konusu devirde 44 bin 700 bireyden 79 bin 300 bireye yükseltilmesi öngörülüyor.

On Birinci Kalkınma Planı periyodundaki çalışmalarla hala yüzde 65 olan savunma ve havacılık endüstrisindeki yerlilik oranı da 2023’te yüzde 75’e çıkarılacak.

Mevcut eserlerin ileri versiyonları gelecek

Bu gaye ve maksatlar doğrultusunda, ulusal teknolojiler ve yerli imkanlarla savunma endüstrisinde dışa bağımlılığı minimum düzeye indirecek projeler hayata geçirilecek.

Milli teknolojiler ve yerli imkanlarla eserlerin teknik özelliklerinin giderek geliştirildiği ileri versiyonları oluşturulacak ve farklı harekat gereksinimlerine ve vazife alanlarına hitap edebilecek eser ailesine sahip olma yaklaşımı benimsenecek.

Savunma endüstrisi eserleri geliştirilirken sistem, alt sistem ve bileşen düzeyinde dışa bağımlılık azami ölçüde azaltılacak.

Savunma endüstrisinin mevcut kabiliyetlerini tüm ülkeyi kapsayacak biçimde belirlemek üzere endüstriyel yetkinlik bilgi altyapısı geliştirilerek yetenek envanteri oluşturulacak.

Yerlileştirme Yol Haritası

Yerlileştirme Yol Haritası belirlenerek uygulanacak ve savunma endüstrisi yerlilik oranı artırılacak.

Plan periyodunda Altay tankı, yerli hava savunma sistemleri, deniz platformları envantere kazandırılacak, envanterdeki insansız hava aracı (İHA) sayısı artırılacak, İHA motoru prototipinin ve kara araç motorunun teslimatı yapılacak.

Savunma endüstrisi ekosistemini güçlendirmek ve sürdürülebilirliği sağlamak üzere, nitelikli insan gücü muhtaçlığını karşılamak gayesiyle eğitim altyapısı güçlendirilecek, başta KOBİ’ler olmak üzere kesim firmalarına dayanak sağlanacak, ihracatı ve ekosistemdeki iş birliğini artırmaya yönelik önlemler alınacak.

Savunma endüstrisine yönelik okullar açılacak

Teknolojiye olan ilgi ve yatkınlığı artırmak üzere Savunma Sanayii Akademisi aracılığıyla eğitim verilecek.

Vizyoner Genç Projesi kapsamında gençlere staj, iş imkanları, teknoloji müsabakaları üzere sektörel bilgiler sunulacak.

Savunma endüstrisinin alakalı olduğu alanlara yönelik mesleksel ve teknik okulların muhtaçlık tahlilleri yapılarak, buralar standartlara uygun hale getirilecek, muhtaçlık duyulan vilayetlerde bu okullardan açılacak.

Firmalara finansal destek

Endüstriyel Yetkinlik Kıymetlendirme ve Destekleme Programı (EYDEP) ile firmalara eğitim, danışmanlık ve rehberlik dayanakları odaklı mali yardım sağlanacak.

Savunma endüstrisinde faaliyet gösteren KOBİ’ler dahil tüm firmalara yönelik Savunma Sanayii Yatırım ve Geliştirme Faaliyetlerini Destekleme Programı kapsamında finansal dayanak verilecek.

Sektör ihracatının artırılması gayesiyle ülke ve proje bazlı ihracat stratejileri belirlenecek.

Milli teknoloji atağına sürat kazandırılacak

Sektördeki tüm paydaşlar ortasındaki iş birliği, uyum ve paylaşımı güçlendirmek üzere her yıl çeşitli etkinlikler (Savunma Sanayii Şurası, ortak akıl çalıştayları, bölgesel sanayi buluşmaları, teknopark buluşmaları, kümelenme buluşmaları ve organize sanayi bölgesi buluşmaları) düzenlenecek.

Savunma endüstrisi teknolojilerinde dönüşümün yönetilmesi sağlanacak ve teknolojik olarak birbirini besleyebilecek bölümlerde çoklu kullanım yaygınlaştırılarak ulusal teknoloji atağına sürat kazandırılacak.

Savunma endüstrisine yönelik kritik teknolojilerde yüzde 100 ulusal savunma endüstrisi oluşturmak ve geleceğin harp konseptini şekillendirmek vizyonlarına uygun olarak temel ve ileri teknolojiler eksenli projeler ve yatırımlar gerçekleştirilecek ve desteklenecek.

Sektörler ortası çoklu kullanım imkanları tahlil edilerek, somut projelere dönüştürülmesine yönelik model geliştirilecek.

Kaynak: AA

Başa dön tuşu