Sporda şiddetin önlenmesi teklifi komisyondan geçti

Eski Gençlik ve Spor Bakanları AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak ve Samsun Milletvekili Çağatay Kılıç ile birtakım AK Parti’li milletvekillerinin imzasını taşıyan Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komitesi’nde kabul edildi.

Teklifle karşılaşma öncesinde, esnasında yahut sonrasında taraftarların daima yahut süreksiz olarak kümeler halinde toplandıkları yerler, karşılaşmanın yapılacağı yere gidiş ve geliş güzergahları, ekip yahut taraftarların toplu olarak seyahat ettikleri araçlar ya da grupların kamp yaptığı yerler, “spor alanı” tarifi içerisine alınıyor. Böylelikle güvenliğin sağlanması bakımından karşılaşma alanı dışındaki yerlerde de önlem ve yaptırımlar uygulanabilecek.

Buna nazaran spor alanlarında güvenliğin sağlanması için karşılaşma güvenlik amirinin yanı sıra yardımcı da görevlendirilecek. Saha içi ve saha dışında alınması gereken önlemlerin takibi ve güvenliğin sağlanması bakımından güvenlik amirinin misyonu paylaştırılacak. Karşılaşmanın kıymetine nazaran birden fazla yardımcı görevlendirilebilecek.

“Müsabaka alanı” tarifine, spor karşılaşmalarının yapıldığı yerin yanı sıra “sporcular ve görevlilere tahsis edilmiş yerler” de eklenecek. Böylelikle sportmen çıkış tünelleri, yedek atlet kulübeleri, hakem odaları, soyunma odaları ve koridorları üzere seyircilerin girişinin yasaklandığı yerler de tarifin içerisinde olacak.

Düzenlemeyle karşılaşma öncesinde, esnasında yahut sonrasında taraftarların daima yahut süreksiz olarak kümeler halinde toplandıkları yerler, karşılaşmanın yapılacağı yere gidiş ve geliş güzergahları, kadro yahut taraftarların toplu olarak seyahat ettikleri araçlar ya da ekiplerin kamp yaptığı yerler, “spor alanı” tarifi içerisine alınıyor. Bu formda güvenliğin sağlanması bakımından karşılaşma alanı dışındaki yerlerde de önlem ve yaptırımlar uygulanabilecek.

Spor kulüpleri idare konseyi üyeleri, ortalarından bir kişiyi “stat güvenliğinden sorumlu idare şurası üyesi” olarak belirleyecek.

Spor karşılaşmalarının yapıldığı alanlarda seyircilere tahsis edilmiş alanlar “seyir alanı”, seyircilerin karşılaşmayı dijital ortamda seyretmeleri hedefiyle vilayet ve ilçe spor güvenlik şuraları tarafından belirlenen karşılaşma alanı dışındaki süreksiz yerler “özel seyir alanı”, kadroların karşılaşmaya hazırlık çalışmalarını yaptıkları alanlar ise “antrenman alanı” olarak tanımlanacak.

Teklifte elektronik bilet yahut sahibine spor karşılaşmasına giriş hakkı veren doküman “bilet” biçiminde tanımlanarak, elektronik bilet uygulaması olmayan maçlarda yöntemsiz seyirci girişine ait fiiller de yaptırım altına alınacak.

Ayakta seyirciye Bakanlık karar verecek

Teklife nazaran, seyircilerin ayakta seyredebileceği formda düzenlenmiş numaralı alanla ilişkilendirmek suretiyle de bilet satışı yapılabilecek. Bu uygulamayla ilgili kararı, federasyon ve İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak Gençlik ve Spor Bakanlığı verecek. Seyir alanlarına kapasitenin üzerinde yahut biletsiz seyirci alınamayacak.

Seyircilerin karşılaşma ve seyir alanlarına girişinde biyometrik metotlarla kimlik doğrulama sisteminin kurulmasına ilgili federasyonun görüşü alınarak Bakanlıkça karar verilecek. Buna ait gerekli teknik donanım, spor tesisinin kullanım hakkına sahip kurum yahut kuruluşlar tarafından tesis edilecek.

Futbol kolunda en üst lig ile bir altındaki ligde seyir alanlarına girişi sağlayacak biletler, elektronik sistem üzerinden, adap ve temelleri Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen biçimde elektronik olarak oluşturulacak.

Futbol kısmında en üst lig ile bir altındaki ligde bulunan kulüpler, bilet sistemi ve spor alanlarında güvenliğin sağlanmasına ait teknik donanımları kendi kullanımındaki karşılaşma ve seyir alanlarında kuracak.

Basketbol, voleybol ve hentbol kısımlarındaki en üst ligde bulunan kulüplerin kendi kullanımındaki karşılaşma ve seyir alanlarının güvenliğinin sağlanması bu kulüplerin sorumluluğunda olacak. Kelam konusu spor kısımlarında elektronik kart ve elektronik bilete ait kararların uygulanmasına ilgili federasyonun görüşü alınarak Bakanlıkça; en üst iki futbol ligi dışındaki liglerde ise Türkiye Futbol Federasyonunca karar verilecek.

Spor karşılaşmaları için ilgili federasyon, spor kulüpleri ve yetkili öteki bireyler tarafından uygun görülen yerler ve vazifeliler dışında her ne suretle olursa olsun bilet satışı yapılamayacak.

İlgili federasyonlar, elektronik kart almak maksadıyla verilen bilgileri kanundaki faaliyet alanıyla sonlu olarak kulüpler ismine paylaşabilecek. Bu bilgiler Şahsî Dataların Korunması Kanunu’na ters olarak işlenemeyecek ve kullanılamayacak.

Federasyon ödemeleri direkt yapacak

Teklifle federasyonlar ve spor kulüplerine özel güvenlik hizmeti satın alabilme imkanı tanınacak.

Bu durumda karşılaşmada görevlendirilecek özel güvenlik vazifelilerinin kimlik bilgileri karşılaşmanın başlangıç saatinden en geç 48 saat evvel ilgili kolluk ünitesine bildirilecek.

En üst profesyonel futbol ligi kulüplerinin karşılaşmalarında güvenliğin sağlanması maksadıyla vazifede olmayan genel kolluk vazifelileri de görevlendirilebilecek. Bu görevlendirme, ilgili kulübün başvurusu ve federasyonun talebi üzerine, karşılaşmanın yapılacağı yerdeki yetkili kolluk ünitesince gerçekleştirilecek. Bu kolluk görevlilerine, görevlendirildikleri karşılaşma ile hudutlu olarak günlük harcırah ölçüsünün üç katı kadar ödeme yapılacak.

Müsabaka güvenlik amirleri ile yardımcılarına federasyon temsilcisine ödenen meblağ kadar, gözlemci kolluk görevlilerine ise seyahat ve konaklama sarfiyatları ile günlük harcırahı üç katı olarak ödenecek. Bu ölçü, federasyon tarafından direkt kolluk vazifelilerinin hesabına yatırılacak.

İl yahut ilçe spor güvenlik konseyleri tarafından belirlenen özel güvenlik vazifelisi sayısının yarısını, yüksek riskli karşılaşmalarda ise üçte ikisini geçmeyecek sayıda ve bunların yerine genel kolluk vazifelisi görevlendirilecek.

Spor karşılaşmaları için; ilgili federasyon, spor kulüpleri ve yetkili öbür bireyler tarafından uygun görülen yerler ve vazifeliler dışında bilet satışı yapanlar, 6 aydan bir yıla kadar mahpus ve 100 günden 2 bin güne kadar isimli para cezası, kıymetinin üstünde bilet satışı yapanlar ise bir yıldan 3 yıla kadar mahpus ve 250 günden 5 bin güne kadar isimli para cezası ile cezalandırılacak.

Adalet Kurulunda kabul edilen, sporda şiddete karşı yeni tedbirlere ait kanun teklifine nazaran, spor karşılaşmalarından evvel karşılaşma güvenlik amirinin başkanlığında karşılaşmanın güvenliğine ait eşgüdüm toplantısı yapılacak. Bu toplantının yapılacağı karşılaşmalar ile toplantıya katılacaklar ve gerekli başka konular, yönetmelikle belirlenecek.

Spor alanı tarifinin genişletilmesi ve kanunda geçen cezai kararların uygulama alanının net bir formda belirlenebilmesi emeliyle, kanunda yasaklanan hususların karşılaşma, seyir, özel seyir ve idman alanları ile ekip yahut taraftarların toplu olarak seyahat ettikleri araçlara sokulamayacağı, teklifte özel olarak belirtiliyor.

Bulundurulması esasen cürüm oluşturan silahları karşılaşma, seyir, özel seyir ve idman alanları ile ekip yahut taraftarların toplu olarak seyahat ettikleri araçlara sokan kişi hakkında, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Öbür Aletler Hakkında Kanun’a nazaran ceza verilecek.

Kesici, ezici, bereleyici yahut delici aletler ile patlayıcı, parlayıcı, yanıcı yahut yakıcı hususları karşılaşma, seyir, özel seyir ve idman alanları ile grup yahut taraftarların toplu olarak seyahat ettikleri araçlara sokan kişi, 6 aydan 2 yıla kadar mahpus cezası ile cezalandırılacak.

Bu alet yahut unsurları seyircilere temin etmek gayesiyle karşılaşma, seyir, özel seyir ve idman alanları ile ekip yahut taraftarların toplu olarak seyahat ettikleri araçlara sokan yahut bu yerlerde seyircilere temin eden kişi, 2 yıldan 5 yıla kadar mahpus cezası ile cezalandırılacak.

Bu alet yahut hususları, karşılaşma, seyir yahut idman alanlarında kullanan kişi, bu suretle karşılaşma yahut idman tertibinin bozulması halinde, fiili daha ağır cezayı gerektiren öbür bir kabahat oluşturmadığı takdirde, 1 yıldan 5 yıla kadar mahpus cezası ile cezalandırılacak.

Müsabaka, seyir yahut idman alanlarına sokulması yasak olmayan hususları kullanarak karşılaşma yahut idman nizamının bozulmasına sebebiyet veren kişi, fiili daha ağır bir cezayı gerektiren öbür bir cürüm oluşturmadığı takdirde, 100 gün isimli para cezasıyla cezalandırılacak.

Müsabaka, seyir, özel seyir ve idman alanları ile grup yahut taraftarların toplu olarak seyahat ettikleri araçlara karşılaşma öncesinde yahut sırasında uyuşturucu yahut uyarıcı husus ya da alkollü içecek sokan kişi, fiili daha ağır bir cezayı gerektiren öbür bir hata oluşturmadığı takdirde, 30 gün isimli para cezası ile cezalandırılacak.

“Tehdit yahut hakaret içeren tezahürat”

Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’un 14. unsurunun “Hakaret içeren tezahürat” biçimindeki başlığı “Tehdit yahut hakaret içeren tezahürat” olarak değiştiriliyor.

Bu unsurda düzenlenen hata tipinin kapsamı genişletilerek, hakaretin yanı sıra tehdit olarak algılanacak şekildeki hareketler de kabahat kapsamına alınıyor ve kabahatle faal gayret etmek maksadıyla cürüm için öngörülen cezalar artırılıyor. Failler hakkında 50 günden az olmamak üzere isimli para cezasına hükmolunacak.

Spor alanlarında toplum kısımlarını din, lisan, ırk, etnik köken, cinsiyet yahut mezhep farkı gözeterek hakaret oluşturan kelam ve davranışlarda bulunan kişi, fiili daha ağır cezayı gerektiren öbür bir cürüm oluşturmadığı takdirde, bir yıldan 3 yıla kadar mahpus cezasına çarptırılacak.

Bu fiillerin, her türlü yazılı, görsel, işitsel ve elektronik kitle bağlantı aracıyla işlenmesi halinde de faillerin şikayet koşulu aranmaksızın cezalandırılmaları öngörülüyor.

Spor karşılaşmaları için; ilgili federasyon, spor kulüpleri ve yetkili öteki şahıslar tarafından uygun görülen yerler ve vazifeliler dışında bilet satışı yapanlar 6 aydan bir yıla kadar mahpus ve 100 günden 2 bin güne kadar isimli para cezası, bedelinin üstünde bilet satışı yapanlar ise bir yıldan 3 yıla kadar mahpus ve 250 günden 5 bin güne kadar isimli para cezası ile cezalandırılacak.

Başa dön tuşu