‘Türkiye, yapay zekada bölgenin lideri’

Microsoft ve EY’nin (Ernst & Young), Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki şirketlerin yapay zeka kullanımıyla ilgili hazırladığı rapora nazaran, yapay zeka olgunluğu açısından Türkiye, bölgede önder ülke olarak öne çıkıyor.

Türkiye’nin de ortalarında bulunduğu 5 ülkede (Türkiye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün ve Güney Afrika) faaliyet gösteren 100’den fazla şirket yöneticileriyle yapılan görüşmelerle hazırlanan “Artificial Intelligence in Middle East and Africa” raporunun Türkiye sonuçları, İstanbul’da düzenlenen toplantıda paylaşıldı.

Microsoft ve EY iş birliğiyle Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki şirketlerin yapay zeka kullanımını pahalandırmak üzere hazırlanan rapora nazaran, stratejik ehemmiyet, kullanım alanları, farkındalık ve yapılan yatırımlar açısından bakıldığında, bölgesinde önder olan Türkiye, bölgede yapay zekaya en çok yatırım yapan ülke oldu.

Türkiye’deki şirketlerin yüzde 80’inin yapay zeka stratejilerini direkt üst seviye idarede ele aldığı belirtildi. Şirketlerin yüzde 25’i yapay zekayı stratejik dijital öncelikleri ortasında görürken, yüzde 60’ı ana faaliyetleri için yapay zekanın ehemmiyetini kabul ediyor. Bölge genelindeki yüzde 28 oranına kıyasla Türkiye’deki şirketlerin yüzde 35’i, pilot yapay zeka teknolojilerini etkin olarak kullanıyor.

Türkiye’deki şirketlerin yüzde 15’i ise yapay zeka olgunluğu açısından kendilerini gelişmiş olarak kıymetlendiriyor. Bu oranlar, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde ankete katılan öteki ülkelerden daha yüksek. Türkiye’deki şirketler, yapay zeka gündemini hem teknolojik gereklilik hem de iş süreçlerini düzgünleştirme perspektifinden yönetiyor. Orta Doğu ve Afrika bölgesinde bu anlayışı benimseyen şirketlerin oranı yüzde 43 olurken, Türkiye’de bu oran yüzde 55 düzeyinde bulunuyor.

Şirketler, en çok makine tahsili teknolojisinden faydalanıyor

Rapora nazaran, Türkiye’de yapay zeka, en çok tahminleme, otomasyon, içgörü oluşturma, hizmetlerin şahsileştirilmesi ve tedbir alma yeteneklerine sahip olmak için kullanılıyor.

Şirketler, kullanım yoğunluğuna nazaran, en çok makine tahsilinden faydalanıyor. Makine tahsilinden faydalanma oranı Orta Doğu ve Afrika bölgesinde yüzde 61 iken, Türkiye’de yüzde 85 civarında bulunuyor.

Operasyonlarına yapay zekayı entegre eden Türkiye’deki şirketlerin yüzde 80’i tesirli yararlar bekliyor. Yapay zeka sunduğu yararların başında; operasyonların optimizasyonu, eser ve hizmetlerin dijital dönüşümü, çalışanların güçlenmesi ve müşterilere daha yakın olmak geliyor.

Raporda, şirketlerin yapay zeka olgunlukları 8 yetenek çerçevesinde ele alındı. Bu yetenekler, ileri analitik, data idaresi, yapay zeka liderliği, açık kültür, yeni teknolojiler, çevik geliştirme, üçüncü taraflarla iş birliği ve duygusal zeka olarak sıralanıyor. Bu yetenekler konusunda Türkiye, araştırmaya katılan şirketler tarafından yapay zekada en değerli iki yetenek olarak kabul edilen ileri analitikte 5 üzerinden 3,4 ve data idaresinde 5 üzerinden 3,6 ile en yüksek puanlara sahip ülke oldu.

“Yapay zeka teknolojilerinin merkezinde insan olmalı”

Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu, raporun tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, yapay zekanın bireylere, şirketlere ve kurumlara değerli rekabet avantajları kazandırdığını söyledi.

Yapay zekanın şimdi gelişim safhasında olsa da pazara sunulmuş olan ve şimdi pilot olarak uygulanan yapay zeka tahlillerini kullanan şirketlerin sayısının giderek arttığına işaret eden Kansu, şunları kaydetti:

“Türkiye’deki şirketlerin yüzde 35’i, pilot yapay zeka teknolojilerini faal olarak kullanıyor. Yapay zekanın şirket üzerindeki tesirleri konusunda iyimseriz. Bunun yanında, kimi şirketler yapay zeka seyahatlerinde daha ileride olsa da ülke olarak yapay zekada daha ileri olgunluk düzeylerine ulaşmak için daha düzgün bilgi idaresine ve şirket içi hünerlerin gelişmesine gereksinim var. Microsoft olarak yapay zeka stratejilerinin insanı merkeze alarak tasarlanması gerektiğine inanıyoruz.

Şirketler ‘önce insan, sonra teknoloji’ anlayışını benimsediğinde, bireylerin yetenekleri daha fazla gelişiyor ve yaratıcılıkları artıyor. Yapay zeka tahlillerimiz sayesinde eser ve hizmetler dönüşürken, çalışanlar da stratejik işlerine daha fazla vakit ayırabiliyor. Biz de böylelikle Türkiye’deki şirketlerin daha fazlasını başarmasına ve ülkemizin dijital dönüşümüne katkı sunuyoruz.”

“Şirketler yapısını yapay zekaya nazaran şekillendiriyor”

EY Orta, Doğu, Güneydoğu Avrupa ve Orta Asya Bölgesi, Dijital Başkanı Onur Doğan da yapay zekanın, şirketler tarafından dijital dönüşüm gündemlerinin üst sıralarına alınmasıyla birlikte son yıllarda global dijitalleşme yolcuğunun ayrılmaz bir modülü haline geldiğini vurguladı.

Raporda, Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin yapay zeka yaklaşımını, karşılaştıkları zorlukları ve yapay zekanın şirketlerin işleyişini gelecekte nasıl değiştireceğine dair öngörüleri ele aldıklarını bildiren Doğan, “Yaptığımız görüşmelerde birçok şirketin, yapısını yapay zekaya nazaran pozisyonlandırdığını gözlemledik. Kimi şirket, yapay zekayı tahlillerin kesimi ve teknolojik bir öge olarak görürken, kimi ise yeni hizmetler sunmak, operasyonlarını verimli hale getirmek ve müşterileri ile daha tesirli bağlantı kurmak için kullanıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu