Yeşil Dönüşümün Öncüsü; AOSB

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, sanayicilerin kendilerini farklı hissedecekleri, yenilikçi bir OSB olarak, çevre ve topluma duyarlı, yasal mevzuatlara uygun hareket ederek sanayileşmeninbelirli bir sistem dahilinde geliştirilmesini sağladıklarını, teknolojiyi etkin biçimde kullanarak kaliteli, ekonomik ve fark yaratan hizmetler sunduklarını bildirdi.

Sütcü, “Değişimi ve sürekli yenilenmeyi destekleyen, yaşanabilir bir çevre, sürdürülebilir ekonomik gelişme ve Türkiye’nin rekabetçi gücüne katkı için AR-GE ve inovasyona önem veriyor, yenilikçi hizmetler ve yeşil dönüşüm konusunda hayata geçirdiğimiz projelerle katılımcılarımıza öncülük ediyoruz” dedi.

Kırmızı çizgimiz çevre

Günümüzün imkanlarıyla hem sanayileşmenin hem de çevreyi korumanın mümkün olduğunu vurgulayan Başkan Bekir Sütcü, Dünya standartlarında Atık Su Arıtma Tesisi ’ne sahip olduklarını belirterek, şöyle devam etti: “OSB’miz Türkiye’nin en büyük Organize Sanayi Bölgelerinden birisi olmakla birlikte Atık Su Arıtma Tesislerimiz de gerek donanımı gerekse teknolojisi ve kapasitesiyle Türkiye’nin en iyileri arasındadır.

Arıtma işlemlerinde literatüre uygun kriterleri ve çevreye duyarlılığı ile örnek bir tesise sahibiz, Bölgemizde; katılımcı firmalarımıza hizmet veren Atıksu Arıtma Tesislerimize gelen kirli su, arıtıldıktan sonra alıcı ortama deşarj edilirken Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tablo-19 standartları harfiyen uyulmaktadır. Ayrıca, tesisimiz yönetmelik hükümlerine uygun olarak Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri (SAIS) ile 365 gün 24 saat online olarak, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızca denetlenmektedir.

Atık su arıtılması konusunda geçmişten günümüze önemli yatırımlar yaptıklarını ve yapmaya devam ettiklerini belirten Sütcü, şöyle devam etti: “Bölgemizde bulunan firmaların atık sularını arıtan Atık Su Arıtma Tesisi’nin inşaat kısımları, mekanik ve elektrik donanımları 90.000 m2 /Gün nominal hidrolik kapasitesine cevap verebilecek seviyededir.

AOSB Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisine bölgemizdeki katılımcıların faaliyetleri sonucu gelen evsel ve endüstriyel tüm atık sular Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Sektör Tablomuz olan Tablo 19 (Karışık Endüstriyel Atıksuların Alıcı Ortama Deşarj Standartları) limit değerlerine uygun olarak arıtılmaktadır. Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi’nde arıtma faaliyeti kaynaklı oluşan 190813 atık kodlu tüm arıtma çamurları (ayda ortalama 3000 ton) Atık Yönetimi Yönetmeliği gereği lisanslı taşıyıcılar ile lisanslı bertaraf firmalarına gönderilmektedir.”

Çamur yakma ünitesi

Başkan Sütcü, çamur yakma ünitesi kurma çalışmalarının da devam ettiğini belirterek, “Arıtma çamurunun kurumumuz içerisinde nihai bertarafının yapılabilmesi için yurtiçi ve yurtdışı kurutma, yakma, piroliz vb. tesisleri ziyaret edilerek ilgili teknolojiler yerinde görülmüştür. Mevcut arıtma tesisi ve projelendirmesi süren yeni atıksu arıtma tesisinin kapasitesi gözetilerek 180 ton/gün kapasiteli çamur bertaraf tesisi yapılması planlanmaktadır” diye konuştu.

Yeşil mutabakat

 Yeşil dönüşüm konusunda hayata geçirdikleri projeleri de anlatan Sütcü, Türkiye’deki OSB’ler içinde Yeşil Mutabakatın ilk adımlarının Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğü’nce atıldığını, bu kapsamda, iki çalıştay düzenlediklerini bildirdi.

Sera gazi hesaplama yazılımı

İklim değişikliği ile mücadelede önemli bir yere sahip olan sera gazı salınımının azaltılmasının, enerjiden tarıma çok sayıda sektörü ilgilendiren konu olarak gündemdeki yerini koruduğunu, bu kapsamda da Türkiye’nin ilk kurum bazlı “Sera Gazı Hesaplama Yazılımı” hazırladıklarını, bu yazılımın TSE tarafından onaylandığını belirten Sütcü, bu konuda şu bilgileri paylaştı: “Küresel ısınmanın başlıca sorumlusu olarak gösterilen ve karbondioksit cinsinden ölçülen sera gazının dünyaya bıraktığı zarar ise karbon ayak izi olarak tanımlanmaktadır. Konunun öneminden hareketle Proje Destek Ofisimizin bünyesindeki Yeşil OSB ve Sürdürülebilirlik Birimi tarafından geliştirilen Kurum Bazlı Sera Gazı Hesaplama Yazılımı Türkiye’de bir ilk olması açısından büyük önem taşıyor. Bu yazılımımız TSE tarafından da onaylanmıştır.”

TÜBİTAK projesi

 Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, “Avrupa Yeşil Mutabakatı Çerçevesinde AOSB’nin Eko-Endüstriyel Parka Dönüştürülmesi Amacıyla Döngüsel Ekonomi ve Endüstriyel Simbiyoz’un Geliştirilmesi” isimli TUBİTAK-1005 Projesi süreçlerinin devam ettiğini bildirdi. Sütcü, Adana Hacı Sabancı OSB olarak yürütülen bu projede ülkemizin sürdürülebilir kalkınma sürecine uyum sağlaması için Türkiye sanayisinde atılması gereken adımların belirlenmesi açısından oldukça önemli olduğuna vurgu yaptı.

Sürdürülebilirlik ödülleri

Bekir Sütcü, bölgede faaliyet gösteren firmaların ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerini ele alarak önemli etkiler sağlayan projelerini öne çıkarmak ve geniş kitlelerle paylaşmanın hedeflendiği “AOSB Verimlilik ve Sürdürülebilirlik Ödülleri” yarışmasının geleneksel olarak düzenlendiğini belirterek, şöyle devam etti: “Verimlilik ve Sürdürülebilirlik Ödüllerinin Amacı: Kurumların ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerini ele alarak önemli etkiler yaratmış projeleri öne çıkarmak ve geniş kitlelerle paylaşmaktır. Bu sayede bu projeler ile değişimi teşvik ederek diğer kurum ve kuruluşlarda da benzer projelerin hayata geçmesini sağlamaktır.”

Sanayi odaklı ar-ge ve inovasyon proje yarışması

Sütcü, değişimi ve sürekli yenilenmeyi destekleyen, yaşanabilir bir çevre, sürdürülebilir ekonomik gelişme ve Türkiye’nin rekabet gücüne katkı için AR-GE ve inovasyonu teşvik eden yenilikçi bir OSB olarak, ulusal çapta geleneksel olarak Sanayi Odaklı AR-GE ve İnovasyon Proje Yarışmasının bu yıl 4’üncüsünü düzenleyeceklerini bildirdi.

Sanayicinin ihtiyaç duyduğu herşey var

 Adana OSB aranan eleman yetiştiren ÇukurovaÜniversitesi OSB Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Özel Teknoloji Koleji, Ticaret Merkezi, Bankalar, Noter, İŞKUR, SGK Merkez Müdürlüğü, Gümrük Müdürlüğü, KOSGEB Temsilciliği, Türk Telekom ve PTT binası, Polis noktası, Ortak Sağlık Güvenlik Birimi, Küp GirişimcilikMerkezi, Kamu kampüsü, Proje Destek Ofisi, Üniversitesanayi iş birliği projeleri, İnovatif ve AR-GE faaliyetleri, sanayicileri dünya pazarları ile buluşturan AIP Export, MOBESE İzleme ve Koordinasyon Merkezi, SCADA Merkezi, Fiber Optik Kablo Altyapısı, Kadın Sanayiciler Platformu, Genç Sanayiciler Kurulu ve AOSB Akademi ile sanayicilerin tüm beklentilerini karşılıyor.

Başa dön tuşu