“Ar-Ge destekleri KOBİ düzeyinde yaygınlaştırılmalı”

Türkiye HVAC dalının (ısıtma, soğutma ve havalandırma) 2017 yılında 3.9 milyar dolar olan ihracatını, 2018 yılında 4.5 milyar dolara çıkardığını belirten İSKİD İdare Şurası Lideri Ozan Atasoy, 2005-2017 yılları ortası baz alındığında, genel ihracat artışında gelişen Asya ülkelerinden sonra globalde ikinci ülke durumunda olduklarını lisana getirdi.

Atasoy, 2000 yılında Türkiye’de split klima üretilmiyorken, bugün prestijiyle global pazardaki dört markanın Türkiye’de üretime başlamış olması ile Avrupa’nın tüm ihtiyacını karşılayacak bir kapasiteye ulaşıldığını belirterek, “Küresel ısınmanın tesirini daha güçlü hissettirdiği 2000’li yıllarda, iklimlendirme kesiminde büyük gelişme kaydeden Türkiye, teknolojide çağı yakalayarak, üretim kapasitesi ve pazar büyüklüğünde Avrupa’nın klima önderi pozisyonuna ulaştı” açıklamasını yaptı.

Bugün, globalleşmenin getirdiği pazar ve rekabet koşullarında, bilhassa yabancı rakiplerle rekabet edebilmek ve ihracat yapabilmek için Ar-Ge ve Ür-Ge’nin mutlak bir mecburilik olduğunu belirten Atasoy, “Enerji verimli eserlerin piyasada yaygınlaştırılması ve güç verimliliği düşük aygıtların yüksek güç verimliliğine sahip aygıtlara dönüşümü ile ilgili devlet teşvikine muhtaçlık var” dedi.

Küresel ısınmanın tesirinden ötürü sera gazı salınımını azaltmanın yanı sıra fosil yakıtların azaltılarak yenilenebilir güç kaynaklarından daha fazla yararlanmak ve güç maliyetlerini düşürmek gayeleri ile paralel olarak Avrupa başta olmak üzere bütün dünyada iklimlendirme bölümündeki süratli bir değişimin kelam konusu olduğunu söz eden Ozan Atasoy, “Bugün kullandığımız teknolojiler çok kısa bir vakit içinde yerini daha güç verimli ve daha çevreci eserlere bırakacak. Bilhassa soğutucu akışkanlarda yaşanan değişim bütün eserleri etkiliyor. Birebir vakitte güç verimliliğine ait sınırlamalar mevcut eser dizaynlarının yenilenmesi mecburiyetini ortaya çıkarıyor” dedi.

Dernek olarak Türkiye iklimlendirme kesimindeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve eserlerini yeni koşullara ve sınırlamalara adapte etme çabası içinde olduklarını kaydeden Atasoy, bu ortamda Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetlerinin ve yatırımlarının değer kazandığını söyledi.

“Soğutma içeren klima ve fan-coil aygıtlardan ÖTV kaldırılmalı”

Soğutma içeren klima santrallerinde ve fan-coil aygıtlarında hala ÖTV uygulandığını kaydeden Ozan Atasoy, “Oysa ismi geçen eserler ferdî kullanıma yönelik split klima aygıtlarından farklı, ticari eserler ve üretim için mecburilik. ÖTV’nin bu eserlerden yahut güç aktifliği yüksek olanlarından kaldırılması yahut azaltılması gerekli” diye konuştu.

Sektörü tüm avantajlarına karşın kimi problemler yaşadığını lisana getiren Ozan Atasoy, “Bu sıkıntıların tahlilinde örgütlenmiş yapılar, faal tahliller üretiyor ve devlet nezdinde meselelerin tahliline yönelik faaliyetler yürütüyor. Nitelikli iş gücünün yetersizliği, bölümün yaşadığı öncelikli problemlerden biri. İş hacminin büyümesi acil nitelikli iş gücü istihdamı gerektiriyor. Fakat nitelikli iş gücü arzı şimdi kâfi düzeye ulaşamadı” biçiminde konuştu.

Sivil toplum örgütlerinin düzenlediği meslek içi eğitimler ve devletin meslek lisesi ile yüksekokulların sayısını artırması üzere çalışmalarla tahlil yolunda adımlar atılmaya başlandığını anlatan Ozan Atasoy, “İSKİD Üniversite Sanayi İşbirliği Komitesi bu mevzuda uzun vakittir çalışmalar yürütüyor. Makine mühendisliği fakülteleri ile yakın münasebetler yürüterek başarılı öğrencileri iklimlendirme kesimini tanımaya ve katılmaya davet ediliyor ve bölüm hakkında bilgilendirmeler yapıyor. ISKAV’ın önderliğini yaptığı, İSKİD’in takviye olduğu çalışmalar sonucunda Yıldız Üniversitesi Makine Fakültesi’nde İklimlendirme Kısmı açıldı” dedi. Atasoy, tekrar ISKAV işbirliği ile İSMEK’in 15 uzmanlık okulundan biri olan ve iklimlendirme bölümüne eğitimli teknik işçi yetiştirmeyi amaçlayan İSMEK İklimlendirme Okulu’nun açıldığını söyledi.

Başa dön tuşu