Askeri birlik ve kurumlarda rehberlik ve danışma merkezleri oluşturulacak

Askeri birlik ve kurumlarda rehberlik ve ruhsal istişare hizmetlerinin yürütülmesi için, ilgili birlik yahut askeri kurumun işçi sayısı ile özelliklerine nazaran belirlenecek sayıda psikolog/psikolojik danışman ve çalışanın bulunacağı rehberlik ve istişare merkezleri oluşturulacak.

“Milli Savunma Bakanlığı Rehberlik ve Ruhsal Müracaat Hizmetleri Yönetmeliği” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, Ulusal Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları bünyesindeki türlü birlik ve askeri kurumlarda yürütülen rehberlik ve ruhsal müşavere hizmetlerine ve bu hizmetlerin verildiği rehberlik ve müşavere merkezleri ile Ulusal Savunma Üniversitesi bünyesindeki rehberlik ünitelerinin kuruluş ve işleyişine ait temel ve yöntemler düzenlendi.

Bu kapsamda Ulusal Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Ulusal Savunma Üniversitesi bünyesindeki çeşitli birlik, askeri kurum ve harp okulları ile meslek yüksekokullarında vazife yapan subay, astsubay, devlet memuru, uzman erbaş, kontratlı erbaş/er, askeri öğrenci, aday öğrenci, kursiyer ile yükümlülere (yedek subay adayı, erbaş/er) yönelik rehberlik ve ruhsal müşavere hizmetlerine ait unsurlar, gayeler ve çalışma asılları ile misyon ve sorumluluklar belirlendi.

Rehberlik ve ruhsal müracaat hizmeti, birlik komutanı/karargah amiri/askeri kurum amiri, danışanın sıralı amirleri, birlik tabipleri ve öbür ilgililerin iş birliği ve eşgüdümü ile yürütülecek. Hizmetlerin yürütülmesinde mesleksel etik ve kıymetlere uyulması, bilimsellik, önleyici ve esirgeyici yaklaşım sergilenmesi, ferdî, kurumsal ve toplumsal özellikler ile gereksinimlerin gözetilmesi temel olacak.

Hizmetler, çalışma yahut okul ortamının bireylerin ruhsal ve toplumsal istikameti üzerindeki tesirlerinin araştırılmasına, danışanların psikososyal meselelerinin tespiti, kıymetlendirilmesi ve bu problemlere ait tahlil yollarına ulaşmasına yardımcı olunmasına, bireylerin mesleki/akademik ve toplumsal hayata uyumlarının artırılmasına yönelik sunulacak. Rehberlik ve ruhsal müşavere hizmetleri, bu emeller doğrultusunda bütünleştirilerek ferdî yahut küme olarak verilebilecek.

Rehberlik ve müracaat merkezlerinin kuruluşu
Bakanlık, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Ulusal Savunma Üniversitesi bünyesindeki türlü birlik ve askeri kurumlarda, rehberlik ve ruhsal istişare hizmetinin yürütülmesi kapsamında, birlik yahut askeri kurumun özelliğine ve konuş durumuna nazaran, birlik komutanına/karargah amirine/askeri kurum amirine, teşkilatında bu hizmete ait şube bulunan yerlerde ise şube müdürüne direkt bağlı olarak Rehberlik ve Müşavere Merkezi oluşturulacak.

Rehberlik ve İstişare Merkezlerinde, ilgili birliğin/askeri kurumun işçi sayısına ve özelliklerine nazaran belirlenecek sayıda psikolog/psikolojik danışman, idari süreçleri yürütecek işçi ve muhtaçlık halinde ek işçi vazife yapacak.

Rehberlik ve Ruhsal Müşavere Hizmetleri Uyum Kurulu

Rehberlik ve Ruhsal Müşavere Hizmetleri Uyum Heyeti, Ulusal Savunma Bakanlığı İşçi Genel Müdürü, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları İşçi Liderleri ve Ulusal Savunma Üniversitesi Rektörlüğü temsilcisi ile ilgili şubelerde vazife alan şube müdürü ve psikolog/psikolojik danışmandan oluşacak.

Koordinasyon Şurası, Ulusal Savunma Bakanlığı İşçi Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu bakan yardımcılığı başkanlığında, İşçi Genel Müdürlüğünün koordinatörlüğünde yılda bir defa toplanacak. Şura, muhtaçlık duyulması halinde ek toplantılara çağrılacak.

Koordinasyon Kurulunca, rehberlik ve ruhsal istişare hizmetlerinin genel değerlendirmesi yapılacak ve bu hizmetlerin geliştirilmesine yönelik önlemler belirlenecek.

Rehberlik ve ruhsal istişare hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve psikolog/psikolojik danışman çalışanın mesleksel gelişimlerine yönelik planlanacak hizmet içi eğitimler ile seminer, sempozyum, konferans, kongre ve gibisi etkinlikler kapsamında yapılacak çalışmalara yönelik uygulama temel ve metotları, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Ulusal Savunma Üniversitesi Rektörlüğü ve ilgili ünitelerden görüş alınarak karara bağlanacak.

Kurul tarafından ilgili kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa yürütülebilecek çalışmaların temel prensip, temel ve yordamları belirlenecek.

Askeri öğrencilere yönelik hizmetler

Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı harp okulları ile meslek yüksekokullarında, askeri öğrenci, aday öğrenci ve kursiyerlere yönelik rehberlik ve ruhsal müracaat hizmetinin yürütülmesi kapsamında, okul/yerleşke kumandanı, dekan/meslek yüksekokulu müdürü, öğrenci alay/tabur kumandanına direkt bağlı olarak rehberlik üniteleri oluşturulacak.

Rehberlik ünitelerinde, öğrenci ile kursiyer sayısına ve özelliklerine nazaran belirlenecek sayıda psikolog/psikolojik danışman, idari süreçleri yürütecek işçi ve muhtaçlık halinde ek işçi misyon yapacak.

Rektörlük bünyesinde, askeri öğrenci, aday öğrenci ve kursiyerlere yönelik rehberlik ve ruhsal istişare hizmetlerinin yürütülmesi ve koordinesinin sağlanması amacıyla takımında psikolog/psikolojik danışmanın da çalışacağı şube müdürlüğü teşkil edilecek.

Psikolog/psikolojik danışmanın vazife ve sorumlulukları

Rehberlik ünitesinde misyonlu psikolog/psikolojik danışmanlar, bireyi tanıma ve ruhsal kıymetlendirme tekniklerini kullanmak suretiyle, ferdî olarak ya da küme halinde, rehberlik ve ruhsal müşavere hizmeti verecek.

Danışanın, problemlerine ait tahlil yolları hakkında farkındalık kazanması ve okul hayatına/sosyal hayata ahenginin sağlanması noktasında ilgili ünite yahut yetkili şahıslarla koordineli olarak çalışacak.

Psikolojik müşavere sürecindeki askeri öğrenci, aday öğrenci ve kursiyerlerden tıbbi muayeneye muhtaçlığı olduğuna kanaat getirdiklerinin amirleri vasıtasıyla sıhhat teşkiline sevk edilmesini önerecek, gerek gördüğü takdirde danışanla ilgili görüşlerini bildirecek.

Okul içerisinde ruhsal ve toplumsal istikametten sağlıklı ortam ve şartların oluşturulması kapsamında, okul/yerleşke kumandanı, dekan/meslek yüksekokulu müdürü, öğrenci alay/tabur kumandanına danışmanlık yapacak.

Rehberlik ve ruhsal müracaat hizmetlerinin sürekliliği

Rehberlik ve ruhsal müşavere hizmetlerinin, birliklerin/askeri kurumların konuş durumu yahut kuruluş kontakları gözetilerek tüm birliklere/askeri kurumlara/okullara ulaşması temel olacak.

Hizmet, aslen bağlı bulunulan birliğin/askeri kurumun bünyesinde faaliyet gösteren Rehberlik ve İstişare Merkezinden alınacak.

Kaynak: AA

Başa dön tuşu