İklim değişikliği çalışmalarına 6,8 milyon euro

Açıklamada, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Programı (IPA) II kapsamındaki hibe programına ilişkin bilgi veren Başkan Hasar, Türkiye’de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programıyla, toplumların dirençliliğinin artırılmasının, doğal kaynaklar ve ekosistemlerin geliştirilmesinin, etkilenebilir sosyal kesimlerin, şehirlerin ve ekonomik sektörlerin uyum kapasitelerinin artırılmasının hedeflendiğini vurguladı.

İklim değişikliğine uyum eylemlerinin yerel koşullara göre planlanması gerektiğini belirten Hasar, 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma Hedefleri kapsamında çalışmaların devam ettiği bilgisini verdi.

Hasar, “Hibe Programı belediyeler, bölge ve il müdürlükleri, bölgesel kalkınma ajansları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, araştırma kurumları, toplum temelli kuruluşlar, odalar, birlikler ve aynı zamanda etkilenebilir tüm noktalara ulaşacak. Yerel ve bölgesel düzeyde iklim değişikliğine uyum kapsamında 6,8 milyon euro hibe vereceğiz.

2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma hedefine ulaşmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Ulusal İklim Değişikliği Uyum Planları’nda belirtilen eylemlerin hibe programıyla yerelde uygulanmasını hedefliyoruz” diye konuştu. Hasar ayrıca, yerelde iklim değişikliğine uyumu gerçekleştirildiğinde, şehirlerimizin iklim değişikliğine karşı dirençli hale geleceğini sözlerine ekledi.

Başa dön tuşu