Kırsal kalkınma kapsamında köy yolları 148 bin kilometreye çıkarılacak

Kırsal kalkınma gayeleri kapsamında, Köylerin Alt Yapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) ve Büyükşehirlerin Kırsal Altyapısı Projesi (KIRDES) kapsamında 2018 yılına kadar yapılan 125 bin 348 kilometrelik köy yolu uzunluğunun 2023’te 148 bin 490 kilometreye çıkarılması hedefleniyor.

On Birinci Kalkınma Planı’ndan (2019-2023) derlenen bilgilere nazaran, gelecek 5 yıllık periyotta kırsal kalkınmanın sürdürülebilirliğine yönelik çalışmalar ağırlaştırılacak.

Sürdürülebilir kırsal kalkınma anlayışıyla, üretici birlikleri ve aile işletmelerinin üretim kapasitesinin ve kırsal iş gücünün istihdam edilebilirliğinin artırılması, ömür kalitesinin uygunlaştırılması, yoksullukla gayret ile kırsal toplumun nizamlı ve kâfi gelir imkanlarına kavuşturularak refah seviyesinin artırılması amaçlanıyor.

Bu kapsamda, kırsal yerleşimlerin toplumsal ve fiziki altyapısı, iskanı ve yine yerleşim işleri için yatırım ve hizmet muhtaçlıklarının tespiti, takibi ve bu gereksinimlerin giderilmesi sağlanacak.

Köylerin mahalli müşterek nitelikli altyapı ve üstyapı muhtaçlıklarının giderilmesi için büyükşehir olmayan vilayetler için KÖYDES, büyükşehir belediyesi bulunan vilayetlerde köy ve beldeden mahalleye dönen yerleşim yerlerinde ise KIRDES kapsamında, köylerin ve beldelerin kaliteli ve erişilebilir yol ağı, içme suyu, atık su tesisi, küçük sulama tesisi imal işleri için finansal dayanak sağlanacak.

Kırsal alanda yerleri kamulaştırılanlar öncelikli olmak üzere, çeşitli risk faktörlerine bağlı olarak gereksinim duyulan yine yerleşim ve iskan faaliyetleri kapsamında can ve mal güvenliğini tehdit eden yapıların yerine, köyün yanında yahut belirlenecek alanlarda uygun yapılar yapılacak.

Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Dayanak Programı (IPARD) ile Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programları (KKYDP) kapsamında kırsal tarım, kırsal ekonomik altyapı yatırımları ile çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesi, kırsal turizm, el sanatları ve kırsalda bilişim uygulamalarına yönelik takviyeler sürdürülecek.

Kırsal alanda ömür standartlarının yükseltilmesi için kırsal kalkınmaya ait kurumsal ve lokal kapasite geliştirilecek. Bu kapsamda, bayanlara, genç çiftçilere ve bunun üzere kümelere müspet ayrımcılık yapılacak ve üretici örgütlerinin toplumsal dayanışma, iş birliği, eğitim ve finansman hususlarında öncü kurumlar olması sağlanacak. Kırsal toplumun beşeri sermayesinin geliştirilmesi ve yoksulluğun azaltılması kapsamında köylerde yoksullukla gayret çalışmaları, üretim ve istihdam odaklı sürdürülecek.

Yoksullukla gayrete yönelik faaliyetlerde engelli, fakir ve yaşlı fertlerin yaşadığı haneler ile mevsimlik gezici tarım personelliği yapan hanelere öncelik verilecek.

Veri temelli kırsal siyaset yaklaşımının güçlendirilmesine yönelik kırsal istatistikler idari değişikliklerden etkilenmeyecek prosedürlerle hesaplanacak, kırsal alan tarifi revize edilecek, temel nitelikteki kırsal dataların kır-kent ve il/ilçe bazında yayımlanması ve köy envanterinin güncellenmesi sağlanacak.

Kırsal kalkınma gayeleri kapsamında, KÖYDES ve KIRDES kapsamında 2018 yılına kadar yapılan 125 bin 348 kilometrelik köy yolu uzunluğunun 2023’te 148 bin 490 kilometreye çıkarılması planlanıyor.

Kaynak: AA

Başa dön tuşu