Tapu senedinde artık fotoğraf olmayacak

Tapuda süreç yapılırken artık fotoğraf kuralı olmayacak.

Tapu Sicil Müdürlüklerince Düzenlenen Resmi Senetlere Ait Tarz Ve Asıllar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’nin yinelenmiş sayısında yayımlandı.

Buna nazaran, bürokrasinin ve kırtasiyeciliğin azaltılması hedefiyle, tapu süreçlerine fotoğraf yapıştırılması yürürlükten kaldırıldı. Artık vatandaşların tapuda süreç yaparken fotoğrafları alınmayacak.

Yapılan düzenlemeyle, yönetmeliğin 7. unsurunun birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan “fotoğrafları” ibaresi ile 15. unsurun birinci fıkrasında yer alan “veya fotoğrafları yapıştıracak yer kalmaması” ibaresi yürürlükten kaldırıldı.

Aynı yönetmeliğin 16. hususu de yürürlükten kaldırılırken, 20. unsurunun birinci fıkrası şu halde değiştirildi:

“Resmi senede ‘okudum’ ibaresinin yazdırılmasından sonra, birebir mürekkepli kalemle taraflar imza yerlerini imzalarlar. Taraflar ortasında imzalama işi birebir anda yapılır. Tarafların imzası alındıktan sonra resmi senedi, müdür ve/veya görevlendirilen memur ve düzenleyen vazifeli de imza eder. Ayrıyeten müdür ve/veya görevlendirilen memur, daire mührü ile kendi imza yerini mühürler.”

Kaynak: AA

Başa dön tuşu