Tapu ve imar kanunlarında değişiklik teklifi komisyonda kabul edildi

Metruk binaların gerekirse yıkılması için Etraf ve Şehircilik Bakanlığına yetki verilmesi, yurt dışındaki vatandaşların tapu süreçlerini bulundukları yerde yapabilmesi üzere düzenlemeleri içeren kanun teklifi, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komitesinde kabul edildi.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz ve birtakım AK Parti’li milletvekili arkadaşlarının Tapu Kanunu ve Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde milletvekilleri değerlendirmelerde bulundu.

Komisyon Lideri ve AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, milletvekililerinin değerlendirmelerinde, kelam konusu teklifin “talan” niyetiyle hazırlandığı savlarının bulunduğunu hatırlatmasının akabinde teklifi hazırlayan Minsolmaz’a kelam verdi.

Minsolmaz, “Kesinlikle bir rant oluşturma, rastgele bir biçimde bir tarım alanının, muhafaza kapsamında olan bir alanın imara açılması yahut imarla bunların baskı altına alınması üzere bir düzenleme maddede yok. Olmadığı üzere, tam da aksi istikamette tarım yerleri üzerinde olabilecek baskıları kaldıran, bilhassa köy yerleşim alanlarının genişlemelerinin bile ziraî müsaade kapsamına alındığı temel hususlar var.” dedi.

Teklifte yapı yoğunluklarını artırma ve imar değişikliklerine ait bir kararın de bulunmadığını belirten Minsolmaz, tapu mevzuatında bürokrasinin azaltılmasından kentsel dönüşüm mevzuatında vatandaş ile müteahhit ortasındaki bağlara kadar birçok kararın kamu faydasına olduğunu söyledi.

İhdas ve değişiklikler

Toplantıda, teklife yeni hususlar ihdas edildi, kimi unsurlarda değişikliğe gidildi.

Buna nazaran, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’a süreksiz unsur eklendi.

Eklenen unsurla, düzenlemenin yürürlüğe girmesinden evvel ilan edilen riskli alanlarda ya da Bakanlıkça uygulamada bulunulan riskli yapıların bulunduğu parsellerde, gerekli koşulların bulunması halinde daha evvel kurulmuş olan kat irtifakı yahut kat mülkiyeti, malikleri ismine hisseleri oranında tescil edilecek.

Bir öbür önergeyle, İmar Kanunu’na da süreksiz husus eklendi. Buna nazaran, yürürlük tarihinden evvel ilgili yönetim yahut yetkili kurumca onaylanmış lakin tescil süreci tamamlanmamış parselasyon planlarında hesaplanmış, düzenleme iştirak hissesi kesintilerine nazaran yürütülen iş ve süreçlere iki yıl mühletle devam edilecek.

Teklifin 8. hususu üzerinde kabul edilen değişiklik önergesiyle, kanun kararına nazaran yapılaşmaya elverişli olmaması nedeniyle birleştirilen parsellerin yapılaşmaya uygun yine parsellere ayrılması durumunda, uygulamadan evvelki cephe, pozisyon ve gibisi fiili kullanım durumu dikkate alınarak parsel maliklerinin lehine konular korunacak.

Teklifin 9. unsuru üzerinde verilen değişiklik önergesi de kabul edildi. Buna nazaran, yapılaşma şartında ve nüfusta artış olması halinde, artış olan parsellerden, uygulama sonucunda oluşan bedelinin evvelki kıymetinden az olmaması kaydıyla, birinci uygulamadaki düzenleme paydaşlık hissesi oranını yüzde 45’e kadar tamamlamak üzere ek düzenleme iştirak hissesi kesintisi yapılabilmesinin kapsamı, her türlü imar planı için genişletildi.

Kaynak: AA

Başa dön tuşu