Ticari alacak sigortalarına talep artıyor

2018 son çeyrekten itibaren devam eden kurlardaki yükselişin ticari riskleri artırması, Türkiye’ de değişen ticari anlayışla birlikte aslında büyüme trendinde olan ticari alacak sigortalarına olan talebi büyüttü. Ticari alacak sigortaları geçtiğimiz sene gerçek olarak yüzde 24 büyürken, bu alanda 245,65 milyon liralık prim üretimi gerçekleşti.

Howden Türkiye, Ortadoğu ve Afrika Bölge CEO’su Atınç Yılmaz, artışın bu sene de devam ettiğine dikkat çekerek hem eserin bilinirliğinin artması hem de devlet dayanaklı ticari alacak sigortasının sunulmasının talebi artırdığını ve tabana yayılmaya başladığını söz etti.

Ticari alacak sigortalarını öteki sigorta eserlerinden ayıran en değerli farkın, poliçe müddeti içindeki değişken teminat yapısı olduğunu belirten Atınç Yılmaz, klâsik elementer sigortalarda firmaların duran varlıklarının risklere karşı sigortalandığını ve tüm operasyon süreci ile maliyetlerin birinci baştan muhakkak olduğunu kaydetti. Fakat Yılmaz, ticari alacak sigortalarında yalnızca poliçe alınırken değil poliçe müddeti içinde de hem sigortalı hem de aracı kurum için başka bir dikkat ve operasyon gerektiren farklı bir durumun kelam konusu olduğunu vurguladı.

Yılmaz, “Bu eserde kurumların en hareketli varlıkları, yani ‘vadeli ticari alacakları’ sigortalanır. Her alıcı için ayrıntılı bir formda teminat çalışması gerekir. Ayrıyeten poliçe periyodu içinde alıcıların mali yapılarına nazaran bu teminatlar azalabilir yahut artabilir. Sonuçta bir firmanın, daima vadeli alım yapan yüzlerce alıcısı olabilir. Bu alıcılar poliçe devri içinde daha fazla alım yapmak isterlerse alıcı limitleri artırılmalıdır. Ayrıyeten, eserin kurumlara yarar sağlayan öteki değerli özelliği de poliçe mühletince yeni alıcılara da alıcı limiti çalışması yapılıp yeni teminat alınabilmesidir. Bu durumda poliçe yalnızca bir sigorta eseri olmanın dışında birebir vakitte bir risk idaresi ve satış dayanak eseri olarak da çalışmaktadır.” dedi.

Son devirde artmaya başladı

Ürünün bu hareketli yapısının sigortacı, aracı kurum ve sigortalı açısından dikkatle takip gerektirdiğini belirten Yılmaz, şunları söyledi: “Ticari Alacak Sigortası, Türkiye sigorta pazarında 20-25 yıllık geçmişe sahip olduğu halde özel teminat yapısı münasebetiyle ve poliçe süresince verilmesi gereken daima servis nedeniyle uzun yıllar kısıtlı üretimde kaldı ve maalesef çok yaygın olarak gelişemedi. Yalnızca birinci bin şirket ortasında yer alan ticari işletmelerin bir kısmıyla ve memleketler arası firmalarla hudutlu kaldı. Son yıllarda ise Türkiye’deki ticari anlayışın değişmesi, poliçeli firmaların eserden mutlu olması, sigorta şirketlerinin Türkiye deneyimlerinin artması ile esere güvenirlik arttı ve talep artmaya başladı.”

Geçen yıldan itibaren gerçekleşen kur artışının da ticari risklerin büyümesinde tesirli olduğunu kaydeden Yılmaz, sigorta şirketlerinin bu periyotta daha muhafazakar olmalarına karşın geçtiğimiz yıl ticari alacak sigortalarında prim üretiminin; 171,21 milyon liradan 245,65 milyon liraya çıktığını belirtti. Bu üretimin yaklaşık yüzde 60’ının da ticari alacak sigortasında uzman takımı olan ve poliçelere devamlı hizmet verebilecek memleketler arası brokerler aracılığıyla gerçekleştiğini söz etti.

Şirketin büyüklüğüne nazaran farklı sigorta

Artışın bu sene de devam ettiğini anlatan Yılmaz, bilhassa eserin bilinirliğinin artmasının devlet takviyeli ticari alacak sigortasının sunulması ile olduğunu ve böylece tabana yayılmanın da başladığını tabir etti.

Yılmaz, “Bu eserde iki farklı hizmet veriyoruz.  Türkiye’de faaliyet gösteren dünyanın en büyük 3 büyük ticari alacak sigorta şirketinin Memleketler arası Broker’i olarak ya da Türkiye’de bulunan kurumsal ticari yahut çok uluslu şirketlere ticari ve mali yapılarına uygun poliçelerin oluşturulması için ön çalışma yaparak sigorta şirketlerinden bu çalışmalara uygun Ticari Alacak Sigortası Poliçeleri sunuyoruz. Bu poliçelerin gerçekleşmesinden itibaren de her türlü poliçe takip, raporlama, hasar sürecinde de takviye veriyoruz.  Ayrıyeten cirosu 25 milyon liranın altındaki müşterilerimize de Howden Kobi Sigortası olarak devlet dayanaklı Ticari Alacak Sigortası programı sunmaya başladık. Eserin geliştirilmesini ve kapsamının daha da arttırılması ile birlikte birçok firmanın daha bu poliçeyi talep edeceğini düşünüyoruz.” diye konuştu.

Başa dön tuşu