Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kuruluyor

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komitesi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun Teklifi’ni görüşmek üzere, AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek başkanlığında toplandı.

Teklif sahibi AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, komitede yaptığı konuşmada, turizm kesiminin 20. yüzyılın başlarından bu yana hayli büyük ivme kat eden bölümlerin başında geldiğine işaret etti.

Dünya Seyahat ve Turizm Kurulunun hesaplamalarına nazaran 2015’te turizm kesiminin GSYH’ye direkt katkısının yüzde 5 seviyesinde olduğunu belirten Altunyaldız, dolaylı ve uyarılmış tüketim tesirleri de dahil edildiğinde bu oranın yüzde 12,9’a çıktığını tabir etti.

Altunyaldız, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütünün 2020 yılında dünya turizm gelirinin 2 trilyon dolar olacağına ait iddiasının de tesiriyle, her ülkenin kendi turizm arz potansiyelini ve elde edilen geliri artırma uğraşına girdiğini, ülkeler ortasında süratli bir rekabet doğduğunu anlattı.

Turizmin giderek büyüyen bir bölüm ve değerli bir patron olduğunu lisana getiren Altunyaldız, toplam işlerin yaklaşık yüzde 5.5’i konaklama bölümüyle temaslı olduğunu söyledi.

Altunyaldız, tarımdan inşaata, mobilyacılıktan teknik teçhizata, reklamcılıktan e-teknolojiye kadar çok çeşitli mal, hizmet üreten kesim ve alt dallara sağladığı talep göz önüne alındığında, turizmin direkt yahut dolaylı istihdamla birlikte toplam istihdama tesirinin epey büyük boyutta olduğunu kaydetti.

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü datalarına nazaran, dünyada her 11 şahıstan 1’inin turizm alanında istihdam edildiğini bildiren Altunyaldız, Dünya Seyahat ve Turizm Kurulu sayılarına nazaran turizm kesiminde çalışanların toplam istihdam içindeki hissesinin yüzde 2,3 düzeyinde olduğunu, dala yatırımcı, devlet ve tedarikçi olarak mal ve hizmet sunanların çalışanları da dikkate alındığında bölümün istihdama toplam katkısının yüzde 8,3’e yükseldiğini vurguladı.

Altunyaldız, dünyada hayli süratli halde büyüyen turizm kesiminin Türkiye’deki durumunun da dünyadaki eğilimlere paralellik gösterecek formda geliştiğini lisana getirdi. Altunyaldız, Türkiye’de turizm alanında çalışmaların, planlı devir öncesi olarak anılan 1923-1962 devrinde başladığına, 1982’de yürürlüğe giren Turizmi Teşvik Kanunu’nun ise Türkiye turizmi için bir dönüm noktası olduğuna işaret etti.

Ziya Altunyaldız, 1989-1998 yılları ortası Türkiye turizminin milletlerarası turizm gelirlerinden aldığı hissenin binde 3’ten yüzde 1,8’e, yabancı turist sayısının 2,8 milyondan 9,7 milyona, turizm gelirinin ise 2 milyar dolardan 7,2 milyar dolara yükseldiğini bildirdi. Altunyaldız, 2002’de dünyanın en çok ziyaretçi çeken 13. ülkesi haline gelen Türkiye’ye gelen toplam ziyaretçi sayısının 13 milyon, turizm gelirinin ise yaklaşık 12 milyar dolar olduğunu söz etti.

İktidarları vaktinde turizm bölümüne yönelik belirlenen gayeler doğrultusunda yapılan yatırımların da tesiriyle turizm datalarında kıymetli artış görüldüğüne dikkati çeken Altunyaldız, Türkiye’nin 2018’de turizm geliri bakımından dünyada 14., turist sayısı bakımından ise 6. sıraya yükseldiğini vurguladı.

Altunyaldız, Türkiye’ye 2003’te gelen ziyaretçi sayısının yaklaşık 16 milyon 500 binken, 2017’de bu sayının yaklaşık 38 milyona ulaştığını, 2018’de 46 milyonu aştığını, 2019’un birinci çeyreğinde ise Türkiye’ye yaklaşık 6 milyon 800 bin ziyaretçi geldiğini söyledi. Altunyaldız, Türkiye’nin turizm gelirinin ise 2003’te 13 milyar 750 milyon dolar, 2017’de ise yaklaşık 26 milyar 300 milyon dolar, 2018’de 29 milyar 500 milyon dolar, 2019’un birinci çeyreğinde 4 milyar 600 milyon dolar olduğunu bildirdi.

Türkiye’nin 2023 yılında dünya turizm pastasındaki hissesini artırmanın, 70 milyar dolar turizm geliri ile dünyanın en çok ziyaret edilen ve en çok turizm geliri elde eden birinci beş ülkesinden biri olmanın, Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenen temel amaçlardan olduğunu belirten Altunyaldız, “Turizm geliri gelen ziyaretçi sayısına ve harcamasına bağlı olduğundan, dünya seyahat hareketinin ülkemize yanlışsız kaymasını daima kılmak için iktisadın güçlenmesi, turizm gelirlerinin ve istihdamın artması, bölgesel kalkınmanın istikrarlı halde gerçekleşmesi, turizm faaliyetlerinin tüm yıla yayılması, istihdamdaki mevsimselliğin azalması ve istihdamın yılın tamamına yayılması büyük ehemmiyet taşımaktadır. İşte bu nedenle Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Kurulması Hakkında Kanun Teklifini hazırladık.” dedi.

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, turizmin, sen-ben arbedesi dışına çıkarılması, bu alanın ulusal siyaset olarak görülmesini istedi.

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, turizmde eğitimin değerine işaret ederek, taksiciden resepsiyon görevlisine, kat görevlisine kadar bu alanda çalışan herkes için eğitime muhtaçlık olduğunu belirtti.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, İstanbul’a ihanet edildiğini savunarak, “İnşallah bu duracaktır.” dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ender Alpaslan, teklif üzerinde uzun müddet çalışıldığını, tüm taraflarla görüşmeler yapıldığını söyledi.

Alpaslan, turizmin stratejik bir kesim olduğuna işaret ederek, turizm gelirinde birinci 10 içinde yer alan ülkelerin yapıları incelendiklerinde, her birinde kurulacak bu ajans gibisi yapıların bulunduğuna dikkati çekti. Alpaslan, gelişmiş ülkeleri de örnek alarak, 2023’te 70 milyar dolar turizm gayesine ulaşmak için ajansın en değerli enstrüman olacağını kaydetti.

Türkiye’nin turizm potansiyeli açısından dünyanın en varlıklı ülkelerinden biri olduğunu, dünyada daha uygun tanıtılması için bu ajansı kurduklarını kaydeden Alpaslan, ajansın İdare Şurasında, ajansın gelirlerinin oluşmasında hisse sahibi olan turizm dalı temsilcilerinin yer alacağını anlattı.

Komisyonda teklifin birinci 2 hususu kabul edildi.

Kaynak: AA

Başa dön tuşu