Yeni askerlik sistemi yasalaştı

Askerlik müddetini 6 aya indiren, bedelli askerlik uygulamasını kalıcı hale getirerek askerlik sistemini tekrar düzenleyen kanun teklifi, TBMM Genel Heyetinde kabul edilerek maddeleşti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Tatlı Ünal ve arkadaşlarının imzasını taşıyan Askeralma Kanunu’na nazaran, askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek.

Hizmet müddeti, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olacak.

Kanun, yükümlülük temeline nazaran silah altına alınacakların yoklama, sınıflandırma, celp, sevk, erteleme, muafiyet, muvazzaflık, cezalı yükümlülere yapılacak süreçler, Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) çeşitli statülerde vazife yaparken ayrılan işçi dahil olmak üzere yedeklik devirleriyle TSK’ye çeşitli statülerde katılan çalışanın askerlik yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılması ve bunlardan askerlik hizmetini tamamlamamış bulunanların süreçlerine ait temel ve tarzlar düzenleniyor.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı her erkek için askerlik çağı, nüfus kayıtlarına nazaran, 20 yaşına girilen yılın 1 Ocak’ından başlayıp, 41 yaşına girilen yılın 1 Ocak gününde sona erecek.

Yeni askerlik sisteminde “yedek astsubay” olacak. Yedek astsubay adaylarından tahsilinin akabinde “astsubay astçavuş” nasbedilenler, yedek astsubay olarak vazife yapacak.

Yedek astsubay aday adayları, 2 yahut 3 yıl periyodik yükseköğretim kurumlarından, dengi olduğu kabul edilen yurt dışı tahsil kurumlarından, 4 yıl ve daha fazla periyodik yükseköğretim kurumlarından ve dengi olduğu kabul edilen yurt dışı tahsil kurumlarından mezun olmaları gerekecek.

Askerlik çağı ve hizmet süresi

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her erkek, askerlik hizmeti yapacak. Askerlik hizmeti; yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek.

Savaş yahut savaşı gerektirecek bir durumda, bu kanuna tabi yükümlülerin askerlik hizmetini yerine getirmek üzere silah altına alınmalarının asıllarını, Cumhurbaşkanı belirleyecek.

Hizmet müddeti, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olacak.

Askerlik hizmet müddetlerini, muhtaçlığa nazaran bir katına kadar artırmaya yahut yarısına kadar azaltmaya Cumhurbaşkanınca karar verilebilecek. Bu halde belirlenen hizmet mühleti 6 aydan az olamayacak.

İsteyen erbaş ve erler, 6 ay daha devam edebilecek

İsteyen erbaş ve erler, sıralı disiplin amirlerinin olumlu değerlendirmesiyle terhise hak kazandığı tarihten itibaren Ulusal Savunma Bakanlığınca uygun görülecek sayıda ve 6 ay müddetle hudutlu olmak üzere askerlik hizmetine devam edecek, bu müddetin sonunda terhis edilecek.

Bu halde askerlik hizmetine devam edenlerin vazgeçme talepleri kabul edilmeyecek. Bu yükümlüler hakkında birinci 6 aylık hizmet müddeti için farklı, başka 6 aylık hizmet müddeti için başka terhis dokümanı düzenlenecek.

Bu kapsamda askerlik hizmetine devam edenlerin sayı, istek, tercih durumları ve özlük hakları, ilgili kuvvet komutanlıklarınca yürütülecek.

Bu kapsamda askerlik hizmetine devam edenlere, misyonlarının devamı mühletince, net taban fiyattan az olmamak üzere Er ve Erbaş Harçlıkları Kanunu kararlarına nazaran harçlık ödenecek.

Milli Savunma Bakanlığı, yedek subay ve yedek astsubay yetiştirme müddetlerini belirleyecek.

Askerlik çağı, Cumhurbaşkanınca 5 yıla kadar uzatılabilecek yahut kısaltılabilecek.

Kanunda tespit edilen temeller dışında muvazzaflık hizmetini yapmadıkça yahut yapmış sayılmadıkça hiçbir yükümlü askerlik çağı dışına çıkarılamayacak.

Genelkurmay Başkanlığı, TSK’nin muhtaçlık ölçüsünü ve tahsis oranını Ulusal Savunma Bakanlığına bildirecek. Bakanlıkça muhtaçlık ölçüsü ve oranlarına nazaran tahsis yapılacak.

Yedek subay seçimi

4 yıl yahut daha fazla periyodik yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar ile dengi kabul edilen yurt dışı tahsil kurumu mezunu olanlardan, TSK’nin gereksinim ölçüsü yedek subay adayı olarak ayrılacak.

TSK’nin gereksinim duyduğu yedek subay ölçüsünden fazla olan yükümlülerden, istekli olanlardan gereksinim ölçüsü kadarı askerlik hizmetini yedek astsubay, başkaları erbaş ve er olarak yerine getirecek.

Yükümlülerin yedek subay adayı statüsüne ayrılmasında öncelikle TSK’nin gereksinimi olmak üzere yükümlülerin istekleri de dikkate alınacak.

Yedek astsubay seçimi

TSK’nin gereksinimi kadar yedek astsubay adayları, 2 yahut 3 yıl periyodik yükseköğretim kurumlarından, dengi yurt dışı tahsil kurumlarından, 4 yıl ve daha fazla müddetli yükseköğretim kurumlarından ve yetkili makamlarca dengi yurt dışı tahsil kurumu mezunlarından istekli olanlar ortasından seçilecek.

TSK’nin muhtaçlık duyduğu yedek astsubay ölçüsünden fazla olan yükümlüler askerlik hizmetini erbaş ve er olarak yerine getirecek.

Yükümlülerin yedek astsubay adayı statüsüne ayrılmasında öncelikle TSK’nin gereksinimi olmak üzere yükümlülerin istekleri de dikkate alınacak.

Başa dön tuşu