Tapu ve kadastro işlemlerinde dijitalleşme süreci hızlanacak

Vatandaşların tapu ve kadastro süreçlerini e-Devlet üzerinden daha süratli yapabilmesi için yüzde 50 olan dijitalleşme oranı 2020 sonuna kadar yüzde 70’e çıkarılacak.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki İsimli, kurumun dijital arşiv sistemine geçtiğini söyledi.

Tapu süreçlerinin elektronik ortama taşınması, e-Devlet sürecine ahenk sağlanması, elektronik sicil çalışmalarının tamamlanması, vatandaşlar için daha kısa vakitte, daha kaliteli ve inançlı hizmet üretilmesini amaçladıklarını vurgulayan İsimli, dijitalleşme konusundaki çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Son yıllarda iktisatta meydana gelen gelişmelerle birlikte tapu süreçlerinde her yıl yıllık ortalama yüzde 10-15’e yakın artış meydana geldiğini belirten İsimli, tapu süreçlerinde bürokrasiyi azaltacak pek çok elektronik hizmeti vatandaşların kullanımına sunduklarını aktardı.

Tapu hizmeti almak isteyen tüm vatandaşların “www.turkiye.gov.tr” e-Devlet kapısından giriş yaparak, kendilerine ilişkin taşınmazların tapu ve kadastro bilgilerine erişebildiğini lisana getiren İsimli, şu bilgileri verdi:

“Vatandaşlarımız süreçleriyle ilgili harç bilgilerini sorgulayabilmekte ve gerekli ödemelerini yapabilmektedir. 31 Ocak 2018’de hayata geçirilen Web-Tapu sistemi ile tapu ve kadastro süreçleri müdürlüğüne gitmeden internetten süreç başvurusu yapılabilir ve gerekli dokümanlar internetten müdürlüklere gönderilebilir hale geldi. Web-Tapu sistemi ile ayrıyeten, tapu malikine kendi taşınmazının bilgilerini görme yahut başka bireylere inançlı bir halde tapu bilgisi görüntüleme ve müracaat yapma yetkisi verebilme yahut verdiği yetkiyi kaldırabilme imkanı getirilmiştir. Web-tapu ile vatandaşlar, şahsen müracaat olmadıkça taşınmazlarında süreç yapılmamasına yönelik beyan tesis edebilmekte yahut kaldırabilmektedirler.”

Tüm tescil süreçlerinde günlük sayının 40 bini bulduğuna dikkati çeken İsimli, “Elektronik süreçlerde günlük sayı 20 bine ulaşmakta. Toplam dijitalleşme oranımız şimdilik yüzde 50, 2020 yılı sonu amacımız ise dijitalleşmede yüzde 70.” dedi.

Haciz süreçleri de elektronik ortamda

Genel Müdür İsimli, kurumun geliştirdiği bir başka uygulamanın ise E-Haciz olduğunu belirterek, mahkemeler, icra müdürlükleri, Maliye Bakanlığı ve öteki kamu kurumlarca talep edilen şerh, beyan, haciz, satış şerhi üzere süreçlerin kanunlarla yetkilendirilmiş merciler tarafından elektronik ortamda yapılmasının sağlandığını kaydetti.

E-Haciz ile bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltıldığını, süreç müddetlerinin kısaldığını vurgulayan İsimli, “Uygulamanın olumlu tesirleri, uygulamaya dahil olacak tüm kamu kurum ve kuruluşlarından hizmet alan vatandaşlarımız açısından da hissedilmiştir. Proje ile kamu işçisinin daha verimli hizmet vermesi ve kamu kaynaklarından tasarruf edilmesi sağlanmıştır.” diye konuştu.

E-İpotek ve E-Satış-İpotek uygulaması

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından bürokrasinin azaltılması, iş ve süreçlerin kolaylaştırılması emeliyle geliştirilen elektronik hizmetlerden birinin de E-İpotek ve E-Satış-İpotek uygulaması olduğunu aktaran İsimli, proje ile vatandaşların ve şirketlerin krediye kolay erişiminin sağladığını tabir etti.

Adlı, proje kapsamındaki Bankalar ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ortasında elektronik ortamda entegrasyon sağlanarak ipotek süreçlerindeki vakte bağlı maliyetlerin düşürüldüğünü belirterek şunları kaydetti:

“Krediye ulaşım kolaylaştırılmış, vatandaşlarımıza tapu süreçlerinde daha süratli ve inançlı hizmet verme imkanı sağlanmıştır. E-ipotek, E-İpotek-Satış uygulamasının başlamasından bu yana yaklaşık 150 bin süreç proje kapsamında tamamlanmıştır. Uygulamanın yaygınlaştırma çalışmaları devam etmektedir. Tapu süreçlerinde satıcı ile alıcıların farklı tapu müdürlüklerinde mukavele imzalanması uygulaması maddeleşmiş olup, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren taşınmaz mülkiyetinin devranını amaçlayan mukavelelerde yere bağlı kalınmaksızın, taraflar farklı tapu müdürlükleri yahut yurt dışı teşkilatında bulunsalar dahi, taraf iradelerinin resmi vazifeliler tarafından başka farklı alınarak mukavelelerin tamamlanabilmesi mümkün hale gelmiştir.”

Genel Müdür İsimli, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün dijital hizmetlerinin artırılması ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların devam edeceğini kelamlarına ekledi.

Kaynak: AA

Başa dön tuşu