Tüberküloz tanı ve tedavi rehberi güncellendi

Sağlık Bakanlığı, veremsiz bir Türkiye maksadı doğrultusunda, “Ulusal Tüberküloz Denetim Programını” güncelledi.

Halk ortasında “verem” olarak bilinen tüberküloz hastalığı tüm dünyada hala değerli bir halk sıhhati sorunu olmaya devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelinde yürütülen teşhis, tedavi, takip ve başka çalışmaların aksamadan yürütülmesini sağlamak gayesiyle 2011’de Tüberküloz Teşhis ve Tedavi Rehberi’ni hazırlayarak uygulamaya koydu.

Rehber, dünyadaki bilimsel gelişmeler ve tüberküloz denetimindeki yenilikler nedeniyle Bakanlık Bilimsel İstişare Şurası tarafından yenilendi.

“Hasta sayısı yüzde 5 azaldı”

Rehber, ülke genelindeki tüm verem savaş dispanserlerine, göğüs hastalıkları uzmanlarına ve ilgili başka uzman doktorlara dağıtılacak.

“Latent tüberküloz enfeksiyonu”, “tüberküloz tanısı ve tedavisi”, “ilaca dirençli tüberküloz”, “çocukluk çağı tüberkülozu”, “tüberkülozun mikrobiyolojik tanısı” üzere kısımlardan oluşan rehber ile tüberkülozla çabada tüm sıhhat çalışanlarına yol gösterilmesi ve hizmetlerin standardizasyonunun sağlanması amaçlanıyor.

Rehbere tıpkı vakitte Halk Sıhhati Genel Müdürlüğü Tüberküloz Daire Başkanlığı’nın “https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/tuberkuloz” adresinden ulaşılabilecek.

Tüberküloz hala sorun

Bakanlık bilgilerine nazaran, dünyada her gün 30 bin kişi tüberküloza yakalanırken yaklaşık 4 bin 500 kişi de bu hastalık nedeniyle hayatını kaybediyor.

Dünya genelinde tüberkülozla gayret konusunda yürütülen çalışmalar sonucunda hastalık görülme sıklığı yüzde 42 oranında azaldı.

Dünya Sıhhat Örgütü (DSÖ) 2015’ten sonra atılacak adımları belirleyerek “Küresel Tüberkülozu Bitirme Stratejisini” ve “DSÖ Avrupa Bölgesi Tüberküloz Hareket Planı” 2016-2020’yi uygulamaya koydu.

Tüberküloz insidansının 2030’a kadar tüm dünyada yüzde 90 azaltılması hedefleniyor.

Türkiye’de ise tüberküloz hasta sayısı her yıl yaklaşık yüzde 4-5 oranında azaldı. Tüberküloz insidansı 2005’te yüz binde 29,4 iken, bugün yüz binde 14,6’ya düşürüldü.

Başa dön tuşu