Turizmde 2023 hedefi 65 milyar dolar

On Birinci Kalkınma Planı çerçevesinde 2023 yılında turizm gelirinin 65 milyar dolar olması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin birinci kalkınma planı olan On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayının akabinde TBMM’ye sunuldu.

Kalkınma planında turizmin, değişen tüketici eğilimleri ile teknolojik gelişmeler doğrultusunda çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi, dönem müddetinin uzatılması, hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve daha fazla harcama eğilimi olan ziyaretçinin ülkeye çekilmesi üzere ögeler temel hedef olarak belirlendi.

Bu kapsamda, konaklama mühleti ve konaklama dışı harcamaların artırılması, her bir destinasyon özelinde bölümde dönüşümün gerçekleştirilmesi ve koruma-kullanma istikrarı gözetilerek ekonomik ve toplumsal kalkınmaya katkı sağlanması hedefleniyor.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kurulacak

Turizmde mevcut kaynak pazarların güçlendirilmesi, geliştirilmesi ve bunun yanı sıra yeni kaynak pazarların yaratılması yoluyla ziyaretçi sayısı artırılacak.

Başta Uzak Doğu ülkeleri olmak üzere dünyada yükselen pazar pozisyonundaki ülkelerden Türkiye için yeni kaynak pazarlar oluşturmaya yönelik çalışmalar yürütülecek.

Ana kaynak pazarı olan ülkelerin seçilmiş kentlerinden konaklama kapasitesinin yüksek olduğu turistik bölgelere başlatılan direkt tarifeli uçuş seferleri ve düzenlendiği bölgelerin sayıları artırılacak.

Turizmin tanıtımı ve yatırımların artırılması için özel dalın finansman temininde ve karar süreçlerinde yer alacağı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kurulacak.

Yurt dışında algı ve imaj araştırması yapılacak

Başta ana ve yükselen gaye pazarlar olmak üzere yurt dışında algı ve imaj araştırmaları yapılarak idare planları hazırlanacak.

Artan turist sayısını karşılamak üzere yatırım sürecindeki 212 bin 38 yatağa ilaveten plan periyodunda yatak kapasitesi 300 bin artırılacak.

Risk ve kriz durumlarından dalın etkilenmemesi için risk ve kriz idare planları hazırlanacak.

Daha fazla gelir bırakan turizm çeşitlerinin geliştirilmesi, konaklama mühletinin uzatılması, konaklama dışı harcama alanlarının yaratılması ve harcama eğilimi yüksek ziyaretçilere ulaşılması yoluyla kişi başı harcama artırılacak.

Gastronomi, golf, sıhhat, kruvaziyer, düğün, inanç, kongre ve alışveriş üzere daha fazla gelir bırakan turizm çeşitlerine yönelik talebin yüksek olduğu pazarlar tespit edilecek ve bu ülkelerden ziyaretçi sayısının artırılmasına ait çalışmalar yürütülecek.

Ortalama konaklama müddetini artıracak ve turizmin yılın tamamına yayılmasını sağlayacak sıhhat turizminin geliştirilmesi için tanıtım ve yatırım faaliyetleri yürütülecek.

İçerdiği farklı kullanımlarla turizm çeşitliliği sunan, bütüncül planlanmış turizm kentleri hayata geçirilerek ziyaretçilerin konaklama müddetleri artırılacak, alışveriş, cümbüş ve sportif faaliyetlerle konaklama dışı harcamaları artırılacak.

Büyük ölçekli turizm yatırımlarının gerçekleştirilmesine yönelik planlama ve arazi tahsis çalışmaları yapılacak, sürdürülebilir bir anlayışla turizmin çeşitlendirilmesi ve dönemin uzatılması emeliyle turizm altyapı yatırımları gerçekleştirilecek.

2023’te 75 milyon ziyaretçi hedefi

Plan kapsamında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı 2018 datalarına nazaran, 29,5 milyar dolar olan turizm gelirinin 2023’de 65 milyar dolar olması hedefleniyor. Yabancı ziyaretçi sayısının 67,7 milyon, toplam ziyaretçi sayısının ise 75 milyon olması amaçlanıyor.

2023 yılında ziyaretçi başına ortalama harcamanın 867 dolar, ortalama konaklama mühletinin 10 gece, ziyaretçi başına gecelik gelirin ise 86,7 dolar olacağı varsayım ediliyor.

4 bin 500 yatlık kapasitesi artışı

Plan çerçevesinde, turizm pahaları destinasyon bazında gruplandırılarak tanıtılacak. Deniz turizmine katkı sağlamak üzere, talebe ve doğal özelliklere uygun projelendirilmiş yat limanlarının yapılabilir bulunması halinde Kamu Özel İş Birliği Modeli (KÖİ) ile hayata geçirilmesi sağlanacak. Plan devrinde başlanacak yat limanı yatırımları ile yat bağlama kapasitesinde yaklaşık 4 bin 500 yatlık artış gerçekleştirilecek.

– Yeni kruvaziyer limanı yapılacak

İstanbul’un kruvaziyer seyahatinin başlangıç-bitiş noktası olması için yeni bir kruvaziyer liman yapılacak.

Harcama eğilimi yüksek ziyaretçi trafiğini artırmak üzere ana turistik destinasyonlara business class ve comfort class uygulaması yaygınlaştırılacak ve sefer sayıları artırılacak.

Turistik tren seferleri uygulamaya alınacak.

– Turizm Temel Yasası çıkarılacak

Turizm dalına ait dağınık haldeki mevzuat günün gereksinimlerine nazaran gözden geçirilerek dalı ilgilendiren tüm konuları içeren Turizm Temel Yasası çıkarılacak. Turizm hizmetlerinin çeşitlendirilmesi, yatırımların desteklenmesi, turizm işletmeciliğinin teşvik edilmesi ve kesim üzerindeki maliyetlerin azaltılması sağlanacak.

Her bir destinasyon özelinde ve odaklı anlayış çerçevesinde, planlama hiyerarşisi gözetilerek yatırım planlaması dahil turizmin gelişimi ve idaresi bütüncül olarak ele alınacak, etrafa hassas ve sorumlu turizm anlayışı ile sürdürülebilir turizm uygulamaları geliştirilecek.

Destinasyon bazında strateji, master plan ve fiziki planlar hazırlanacak ve projeler yürütülecek.

Kıyı alanlarının turizm bölümünün talepleri ile entegre bir halde koruma-kullanma istikrarı dikkate alınarak bütünleşik idaresi ve planlaması yapılacak.

– Tesislere işçi lojmanı yapılacak

Koruma kullanma istikrarı gözetilerek turizm alanlarının taşıma kapasiteleri tespit edilecek ve alanlar buna nazaran yönetilecek.

Turizm bölgelerindeki içme suyu, kanalizasyon, katı atık bertaraf ve atık su arıtma altyapı yatırımları gerçekleştirilecek.

Sürdürülebilir turizm anlayışı çerçevesinde, etrafa hassas turizm tesislerinin sayısının artırılması ve niteliklerinin geliştirilmesine yönelik mevzuat düzenlemesi yapılacak.

İklim değişikliğinin turizm dalı üzerindeki tesirlerinin tespitine yönelik çalışmalar yapılacak.

Turizm bölümünde daha yüksek standartlarda hizmet sunumu sağlanacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ulusal Eğitim Bakanlığı ortasında imzalanan protokol çerçevesinde yürütülecek uygulamalı eğitim programı ile turizm kesiminin muhtaçlığı olan nitelikli orta eleman muhtaçlığı karşılanacak.

Turizm bölümü çalışanları için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen eğitim programlarına dalın daha fazla iştirak sağlamasına yönelik çalışmalar yürütülecek ve talebi karşılayacak biçimde eğitimler verilecek.

Nitelikli işçi istihdamını kolaylaştırmak ve işçinin barınma gereksiniminin daha konforlu ortamlarda karşılanması için tesislere işçi lojman alanı tahsis edilecek.

Renovasyon yoluyla tesislerdeki fiziki koşulların güzelleştirilmesine yönelik tüzel düzenlemeler yapılacak ve uygulamaya konulacak.

Turizm hizmetlerinde kullanılacak tesislerin standartlarının yükseltilmesini sağlamak üzere tesislerin belgelendirilmesine ait sistem tekrar düzenlenecek.

Başta internet tabanlı uygulamalar olmak üzere turizm bölümünün paylaşım iktisadından daha aktif faydalanabilmesine yönelik düzenlemeler yapılacak, kesimdeki Ar-Ge faaliyetleri ile teknolojiye dayalı uygulamalar desteklenecek.

Turizmde dijitalleşme oranları ve dalın dijitalleşme konusuna yatkınlığı araştırması yapılacak. Turizm kesiminde eser geliştirme, tanıtım ve pazarlamada kullanılmasına yönelik büyük datanın toplanması ve tahlili çalışması yürütülecek.

– İç turizm ölçme sistemi geliyor

Teknoloji dayanaklı olarak ziyaretçi tecrübesini artırıcı projeler geliştirilecek. Yurt dışı menşeli taşınabilir ve internet uygulamalarına yönelik mali mevzular başta olmak üzere ülkenin mevzuatının ahenkleştirilmesi sağlanacak.

İç turizmi ölçme sistemi kurulacak. Uygulama farklılıklarını ve bürokratik zorlukları ortadan kaldırmak üzere turizm yatırım süreci elektronik ortama taşınacak ve yatırımcıya iş yapma kolaylığı getirilecek.

Kaynak: AA

Başa dön tuşu