“Ülkemize yatırım yapıp da memnun kalmayan hiçbir girişimci yoktur”

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ülkemize yatırım yapıp da mutlu kalmayan, kasvet ve sıkıntılarına tahlil bulunmayan hiçbir teşebbüsçü yoktur. Bizler memleketler arası direkt yatırımları yalnızca yasal düzenlemelerle desteklemiyoruz, bilfiil kurumsal olarak da destekliyoruz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya İş Federasyonu (Keidanren) tarafından Imperial Hotel’de düzenlenen Japon iş adamlarıyla buluşma toplantısına iştirak ederek iştirakçilere hitap etti.

Konuşmasına tüm iştirakçileri selamlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş dünyasının temsilcileriyle bir ortaya gelmekten duyduğu bahtiyarlığı tabir etti.

Yapılacak görüş alışverişlerinin iki ülke için hayırlara vesile olmasını ve ikili iş birliğini daha da güçlendirmesini temenni eden Erdoğan, Türkler ve Japonlar ortasında esaslı, çok taraflı dostça alakaların bulunduğunu söyledi.

Göreve geldikleri 2002 yılından beri iki ülke ortasındaki iş birliğini çok daha ileriye taşımanın uğraşı içerisinde olduklarını belirten Erdoğan, münasebetleri 2013 yılında stratejik paydaşlık düzeyine yükselttiklerini hatırlattı.

“İkili bağlarımızı âlâ bir pozisyona taşıyalım istiyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye ve Japonya ortasındaki iş birliğinin yalnızca ikili seviyede değil tıpkı vakitte farklı coğrafyalarda da olumlu yansıması için uğraş gösteriyoruz. Natürel bu ortada Japonya’nın direkt yatırımlarına baktığımızda Çin’e olan yatırımları yaklaşık 73 milyar dolar, dünya genelinde ise 965 milyar dolar ve Türkiye’ye olan yatırımına baktığımız vakit, küsurata girmiyorum, o da yaklaşık 3 milyar dolar. Hasebiyle Türkiye ile az evvel söz ettiğim başka ülkeler ortasındaki sayılar sahiden çok fakat çok çok farklı. Biz bunun tekrar masaya yatırılıp şöyle coşkuyla daha önemli adımları atmak suretiyle bu ikili bağlantılarımızı âlâ bir pozisyona taşıyalım istiyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Son periyotta dünya ticaretinin sancılı bir süreçten geçtiğine işaret eden Erdoğan, memleketler arası ticarette gümrük duvarlarının tekrar yükselmeye başladığının görüldüğünü söyledi.

Korumacı siyasetler ve ticaret savaşlarının global ölçekte ekonomik büyümeyi aşağı hakikat çektiğini ve bunun yükselen ekonomileri de olumsuz etkilediğini söyleyen Erdoğan, “Ticarette korumacılığın artması ve özgür ticaretin sekteye uğraması telaş vericidir. Bu türlü bir devirde Türkiye ile Japonya ortasındaki iş birliğinin bedeli daha da yükselmiştir.” dedi.

Japonya’nın Türkiye’nin Asya’daki 3. büyük ticaret ortağı olmanın yanı sıra Türk endüstrileşmenin mihmandarlarından biri olduğunu lisana getiren Erdoğan, Türkiye’nin birinci direkt yabancı yatırımcısının 20. yüzyılın en kıymetli seyyahlarından olan Japon teşebbüsçü Kozui olduğunu hatırlattı.

Kozui’nin 1927 yılında Ankara Sanayi Ziraiye Limited Şirketi ve 1929 yılında Bursa’da Saffet Beyzade Memduh Beyefendi ile birlikte Türk Japon Dokuma Fabrikasını kurduğunu anlatan Erdoğan, “Son 90 yıllık devirde Türk ve Japon müteşebbisler Kozui ve Memduh Bey’den aldıkları ilhamla çok daha kıymetli projelere imza atmışlardır.” diye konuştu.

Türkiye’nin güçlü pazarı, nitelikli iş gücü, stratejik coğrafik pozisyonu gelişmiş ulaşım haberleşme ve güç ağıyla Japon yatırımcılar için eşsiz fırsatlar sunduğuna dikkati çeken Erdoğan, “Halihazırda 200’ün üzerinde Japon sermayeli şirket ülkemizde faaliyet gösteriyor. Bu firmalar son 10 yılda Türkiye’de yaklaşık 3 milyar dolarlık yatırım yaptılar. Altyapıdan tutun imalat endüstrinin birçok alt kesimine kadar çabucak her alanda Türk-Japon iş birliğinin izlerine şahit oluyoruz. Bugün Asya’yı Avrupa’ya bağlayan devasa köprülerin, tünellerin inşasında Türk ve Japon teşebbüslerinin imzası bulunuyor.” dedi.

“Ticaret ve yatırım münasebetlerimizin ahdi çerçevesini güçlendirmemiz gerekiyor”

Türkiye’nin ekonomik kalkınmasına yaptıkları katkılardan ötürü Japon yatırımcılara şükranlarını sunan Erdoğan, şöyle devam etti:

“Ticaret ve yatırım ilgilerimizin ahdi çerçevesini güçlendirmemiz gerekiyor. Ekonomik paydaşlık mutabakatını hızla tamamlayarak 2019 yılında bunu imzalamak istiyoruz. Muahedenin bir taraftan özgür ticaret konusundaki ortak amacımızı başka taraftan ekonomik gelişmişlik farklarımızı dikkate alan bir istikrar gözetmesini bekliyoruz. Başka bir deyişle iki taraf için de adil sayılabilecek bir mühlet zarfında tam liberalizasyon geçilmesini dilek ediyoruz. Bu mühletin sonunda gümrük vergilerinin karşılıklı kaldırılmasını faydalı olarak görüyoruz. 2018 yılında Japonya’ya ihracatımız yaklaşık 480 milyon dolarda kalırken ithalatımız 4 milyar doları aştı.

Japon eserlerinin piyasamızda olmasından mutluyuz lakin Japon sanayi eserleri Türk piyasasına serbestçe giriş sağlarken bizim nispeten güçlü olduğumuz tarım eserlerinde Japon piyasasına girişte tarife ve tarife dışı pürüzlerle karşılaşıyoruz. Bu tavır ekonomik paydaşlık mutabakatının müzakerelerine de yansıyor. Japonya’daki güçlü tarım lobisini ikna etme konusunda desteğinize gereksinimimiz var. Üstelik ihraç eserlerinde Japon üreticilerine tehdit oluşturmuyor biz asıl büyük rekabeti Avrupa Birliği ülkeleriyle yapıyoruz. Bunları söylerken Japon firmalarının Türk piyasasında bilhassa araba bölümünde Güney Kore ile kıyasıya rekabet ettiğinin de farkındayız.”

“Uluslararası yatırımcılara ebediyen takviye olduk”

Türkiye’nin bölgesinde değerli bir üretim ve lojistik üssü olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Türkiye’nin pozisyonu Akdeniz, Kafkaslar, Orta Asya, Avrupa ve Ortadoğu pazarlarına direkt ulaşım imkanı sağlıyor. Bir çok global yatırımcı yeni pazarlara Tük yatırımcılarla bir arada girmeyi tercih ediyor. Türkiye olarak hem kendi müteşebbislerimize hem de Japon yatırımcılar başta olmak üzere memleketler arası yatırımcılara hep dayanak olduk.” dedi.

Bunun yakın geçmişteki en hoş örneğinin Mitsubishi Elektrik firmasının Manisa’da kurduğu klima fabrikası olduğuna işaret eden Erdoğan, “Bu fabrika Türk piyasası yanında geniş bir pazar için üretim yapıyor. Mitsubishi Elektrik firmasını Türkiye’yi üretim üssü olarak seçmiş olmasından ötürü tebrik ederim. Bu nedenle, Türkiye’yi değerlendirirken sadece genç nüfuslu uygun bir pazar olarak değil tıpkı vakitte geniş bir coğrafyaya direkt girişi bulunan üretim üssü olarak görmenizi isterim. Fakat Japonya’nın dış yatırımlarının toplamı 1,2 trilyon dolar göz önündü bulundurulduğunda bu sayılar mütevazi düzeyde kalıyor. Japon şirketlerin Türkiye’deki yatırımlarını çeşitlendirerek artırmalarını dilek ediyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Japonya’da bilhassa yatırımcılar nezdinde güvenlik hassasiyetinin çok üst seviyede olduğunu bildiğini tabir eden Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ülkemizde geçmiş yıllarda meydana gelen birtakım olayların ve bilhassa Batı medyasındaki amaçlı haberlerin de tesiriyle Japon dostlarımızın ülkemize gelme noktasında hala çekinceleri olduğunu da duyuyoruz. Uzun yıllara sari terörle çaba deneyimi sebebiyle Türkiye bırakınız bölgeyi dünyadaki en inançlı ülkelerden biri olmuştur. Altını çizerek söz etmek isterim ki, ülkemize yatırım yapıp da mutlu kalmayan, badire ve meselelerine tahlil bulunmayan hiçbir teşebbüsçü yoktur. Bizler milletlerarası direkt yatırımları yalnızca yasal düzenlemelerle desteklemiyoruz, bilfiil kurumsal olarak da destekliyoruz. Bilhassa Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi başta olmak üzere başka kurumlarımız vasıtasıyla ülkemizde yatırım yapmak isteyen memleketler arası yatırımcılara her türlü kolaylığı sağlıyoruz.”

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin şu ana kadar en fazla dayanak olduğu, birlikte çalıştığı yatırımcıların başında Japon firmaların geldiğini bildiren Erdoğan, bunun en hoş örneğinin açılışına da katıldığı Japon Sumitomo Rubber Sanayi iştirakindeki Çankırı’daki lastik fabrikası olduğunu söyledi.

Erdoğan, Japon yatırımcılar ortasında bu muvaffakiyet kıssalarının artmasını istek ettiklerini söz etti.

İş Kurulu toplantısını Ekim ayına alma önerisi

Dış Ekonomik Münasebetler Heyeti ile geçen sene İstanbul’da başarılı bir iş kurulu toplantısı gerçekleştirildiğini hatırlatan Erdoğan, “Bu yılki toplantı kasım ayında Tokyo’da yapılacaktır. Türkiye’nin önde gelen firma temsilcilerinin en üst seviyede iştirakini teşvik edeceğiz. Bu toplantıda müteahhitlik üzere iş birliği potansiyeli yüksek alanlarda üçüncü ülkelerde birlikte hareket etme imkanları konusunda görüş alışverişinde bulunulmasında faydaya görüyorum. Ülkemizdeki güç projelerinde daha fazla yatırımcı görmek istiyoruz. Zannediyorum İmparator’un tahtta periyot teslim merasimi ekim ayında olacak. Ekim ayındaki bu merasime katılma planım var. Şayet burada sayın Abe’yi de sizler konuşup ikna ederseniz, o merasime geldiğimde bir de birlikte bu toplantıyı kasımdan, ekime çekelim ekimde bunu yapalım. Aranızda görüşün, ona nazaran onun da kararını verelim.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

“Ülkemizdeki güç projelerinde daha fazla Japon yatırımcı görmek istiyoruz. Güç ile bağlantılı öbür bir alan da madencilik kesimi… Türkiye dünya bor rezervlerinin yüzde 70’inden fazlasına sahip ve mermer üretiminde dünya önderi geniş linyit yatakları olan bir ülkedir. Mineral çeşitliliği bakımından 70’ten fazla madene mesken sahipliği yapıyoruz. Madencilik kesimimizde hem az bilhassa de yer elementlerinde hem baz metallerde daha fazla Japon yatırımcıyı görmek isteriz. Madencilik konusuna ilgi duyan şirketlere Türkiye’nin potansiyelini göstermekten memnuniyet duyarız.

Öte yandan Japon iş gücü piyasasına genç ve nitelikli insan kaynağı sağlanması konusunda da sizlere takviye olabiliriz. Türk emekçilerinin üstün nitelikleri ülkemizde muvaffakiyet öyküleri yazan Japon firmalarınca âlâ biliniyor. Hükümetler ortasında bir diyalog süreci başlattık. Bu bağlamda ikili bir istihdam mutabakatı imzalayabiliriz. Müzakereleri süren toplumsal güvenlik muahedesinin sonuçlandırılması, Japon yatırımcılar için Türkiye’de birçok kolaylık sağlayacaktır. Bu bahiste sizlerin takviye olmanızı bekliyoruz.”

Kaynak: AA

Başa dön tuşu