Diyanet İşleri Başkanlığından ‘Kurban Tebliği’

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 2019 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Bildirim, Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna nazaran, vilayetlerde vali yahut görevlendireceği bir vali yardımcısının, ilçelerde ise kaymakamın başkanlığında, müftülük, vilayet yahut ilçe sıhhat müdürlüğü, vilayet yahut ilçe tarım ve orman müdürlüğü, etraf ve şehircilik vilayet müdürlüğü, belediye ve Türkiye Diyanet Vakfı temsilcisinden oluşan Kurban Hizmetleri Komitesi kurulacak.

Şehirlerde muhtaçlığı karşılayacak sayıda ve kapasitede kurban satış ve kesim yerleri ile adaklık kesim yerleri tesis edilecek. Halk eğitim merkezlerinde 20 saatlik “Kurban Kesim Elemanı” kursu düzenlenecek.

Kurban satış yerleri, 27 Temmuz prestijiyle hazır hale getirilecek ve bu tarihten evvel kurbanlık hayvanların satış yerlerine girişine müsaade verilmeyecek.

Dini açıdan ve sıhhat açısından kurban olması uygun olmayan hayvanların sevklerine asla müsaade verilmeyecek, sevk süreçleri hayvan refahı mevzuatına uygun yapılacak.

Kurban satış yerlerinde her satıcıdan hayvanların kurban olmaya uygun olduğuna dair taahhütname alınacak, yapılan kontrollerde uygun olmayan hayvanların satış yerine getirildiğinin anlaşılması durumunda (X) sembolüyle işaretlenerek vatandaşlar uyarılacak.

Kurban satış ve kesim yerleri belirlenen kriterler çerçevesinde değerlendirmeye tabi tutulacak, gerekli taban kaideleri taşımayan işletmelere yaptırımlar uygulanacak.

“Pasaportları, nakil dokümanları olmayan hayvanların sevkine müsaade verilmeyecek”

İller ortası sevk edilecek kurbanlık hayvanlar için veteriner sıhhat raporu düzenlenmeden evvel yoluna uygun bastırılmayan, silinti ve okunaksız olan pasaportlar ve nakil evrakları sürece konulmayacak.

Küpelenerek tanımlanmamış, data tabanına kaydedilmemiş, yanlarında pasaportları yahut nakil dokümanları bulunmayan büyükbaş ve küçükbaş hayvanların sevklerine müsaade verilmeyecek.

Kurbanlık olarak sevk edilecek hayvanlar için veteriner sıhhat raporu düzenlenmeden evvel kulak küpe numaraları TÜRKVET’ten kesinlikle denetim edilerek, hayvanların bilgi tabanındaki bilgileriyle ahenk gösterip göstermediği denetim edilecek.

Kurban bölümünde kurallara uymayanlara ceza uygulanacak

Park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan üzere umuma açık ve kurban satış ile kesitine uygun olmayan yerlerde bu cins faaliyetlerde bulunanlar ile kesite uygun alanlarda gerekli tedbirleri almayanlara Etraf Kanunu’nun 20’nci hususu yeterince 287 TL idari para cezası uygulanacak.

Kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve tedbir almadan kurban atıklarını toprağa veren tesislere, Etraf Kanunu’nun 20’nci hususunun (j) bendi yeterince; toplu kısımlar için 72 bin 197 TL, bu fiilin konutlarda işlenmesi halinde 1794 TL idari para cezası Etraf Kanunu’nun 24 üncü hususu kapsamında uygulanacak.

Cadde, sokak ve parkları kurban kesim yeri olarak kullananlar ile kurban bölümünden sonra kan, atık ve iç organları sokak, cadde ve parklarda bırakanlara, yetkili ünitelerce gerekli yasal yaptırımlar uygulanacak.

Hayvanları Muhafaza Kanunu’nun 12’nci unsurunun birinci fıkrasına nazaran, hayvanların kesilmesi, dini kuralların gerektirdiği özel şartlar dikkate alınarak, hayvanı korkutmadan, ürkütmeden, en az acı verecek biçimde, hijyenik kurallara uyularak ve tarzına uygun olarak bir anda yapılacak. Hayvanların bölümünün ehliyetli bireylerce yapılması sağlanacak. Bu kararlara muhalif hareket edenlere hayvan başına 1255 TL idari para cezası uygulanacak.

Özel mülk yahut bahçesinde kurban keseceklere uyarılar

Cadde, sokak ve park üzere kamusal alanlarda kurbanlık hayvan kesitleri yapılamayacak. Kesim yerleri, resmi ve belediye veteriner doktorları, belediye zabıta takımları ile din vazifelileri iş birliğinde faal olarak denetlenip denetim edilecek.

Etrafı kapatılmış özel mülk yahut bahçesinde kurban kesecekler için ise bildirimde şu ikazlar yer aldı:

“Kesim yeri beton, beton asfalt ve gibisi sızdırmaz gereçten olur, çıkan kanın toprağa dağılmasını önlemek üzere çabucak toprakla kapatılır, gerektiğinde kireçlenir. Kurbandan çıkan kullanılmayacak olan işkembe ve öbür gibisi atıklar sızdırmaz, güçlü yüksek yoğunluklu polietilen siyah torbalara 2/3 oranında konulur, gerektiğinde ikinci torba kullanılır, ağzı uygunca kapatılıp bağlanır ve bayram müddetince tertipli olarak hizmet verecek olan belediye paklık takımlarına teslim edilir. Bu hizmetlerin verilmediği yerlerde bahsedilen atıklar ve var ise hastalıklı kısımlar kesim yapanlar tarafından en az iki metre derinliğinde çukura gömülür. Kesim sonunda kesim mahalli kanlı ve kirlenmiş bir durumda bırakılmaz, kan izi kalmayacak formda temizlenir, gerektiğinde kireçlenir. Kurban derilerinin taşınması esnasında kan sızmalarına ve etraf kirliliğine neden olunmaması istikametinde önlem alınır.”

“HaySag” isimli taşınabilir uygulama ile denetim edilecek

Kurbanla ilgili sıkça sorulan sorular ve karşılıkları, kurban satış ve kesim yerlerinin bağlantı bilgileri kurban.diyanet.gov.tr adresinde yayınlanacak.

Kurbanlık hayvanların cins, ırk, cinsiyet ve doğum tarihi bilgilerinin sorgulanabilmesi hedefiyle https://hayvanbilgi.tarim.gov.tr/ web sayfası ile “HaySag” taşınabilir uygulaması hazırlandı.

Web sayfası ve taşınabilir uygulamadan küpe numarası girilerek hayvan bilgileri sorgulanabilecek.

Kaynak: AA

Başa dön tuşu